Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Maritime 5G

Alternativ tittel: Maritime 5G

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektnummer:

317913

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2021 - 2025

Geografi:

Med 5G vil mobilnettverk for første gang adressere bruksområder utover mobil tale og bredbånd for forbruker- og forretningsmarkeder. Eksempler på nye anvendelser for 5G inkluderer industrielle kontrollsystemer, helse, energi og transport. Siden 5G har målsetning om å tilby trådløs kommunikasjon som tilfredsstiller industrielle krav, har flere store internasjonale automasjonsselskaper offentliggjort at de er i ferd med å utvikle 5G-baserte løsninger for integrasjon med deres industrielle kontrollsystemer. Med dette som bakgrunn er hovedmålsetningen med prosjektet å identifisere og utvikle forretningsmodeller og tekniske spesifikasjoner for maritime 5G-baserte løsninger, og å implementere pilotapplikasjoner for demonstrasjon. I første fase av prosjektet har det blir gjennomført analyser av 5G teknologi og operatørmodeller på generelt grunnlag, kombinert med identifisering av innledende bruksområder og forretningsmodeller for maritim 5G. Prosjektet har også en pågående dialog med Nasjonal kommunikasjonsmyndighet angående fremtidig regulering av frekvenser for maritim 5G.

With the introduction of 5G, mobile communication networks will for the first time address use cases beyond mobile voice and broadband for the consumer and business market. Examples of target applications include industrial control systems, remote medical surgery, smart grid, and transportation. The promising target requirements and key performance indicators for 5G systems have triggered interest from the industry, and several large international automation companies have recently revealed that they are developing 5G-based solutions for integration with their industrial control systems. 5G pilots and projects are also in development in other areas like airports, harbors, and autonomous vehicles. It is expected that similar initiatives will soon be announced within the maritime industries. On this background, the overarching vision of this project is to maintain and strengthen the position of Kongsberg Maritime (KM) as a world leading supplier of solutions for maritime automation, control, navigation, and autonomy through an early adoption of 5G technology. This ambition will be achieved through the primary objective of the project, which is to identify and develop business cases and technical specifications for maritime 5G-based solutions, and implement pilot applications to be demonstrated in realistic environments. Kongsberg Maritime will be supported by three research organizations, with SINTEF Digital and the University of Oslo providing competence on technical analysis and performance evaluation of 5G technologies and solutions, while SINTEF Ocean will assist in the development of user needs and requirements for maritime 5G applications.

Aktivitet:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2