Tilbake til søkeresultatene

MARINFORSKFISK-Marine ressurser og miljø - fiskeri

Miljøvennlig transport av levende skalldyr

Alternativ tittel: Environmentally friendly transport of live shellfish

Tildelt: kr 4,4 mill.

Norway King Crab skal redusere klimaavtrykket for levende sjømat og øke verdien av levende sjømat med nye teknologiske og miljøvennlige løsninger. Levende sjømat sendes i dag med fly. SINTEF har levende kongekrabbe som klimaversting i norsk sjømat. Det første vi tar tak i, er å eliminere eller sterkt redusere bruk av fly. I Norge er målet å eliminere flyfrakt i løpet av år 2020. Flyfrakt til Europa elimineres innen år 2022, og USA og Asia får de første løsninger i løpet av 2023. Vi skal jobbe med er transport i vann, på båt, bane og bil. Vi reduserer og fjerner bruk av emballasje generelt, og erstatter isopor med papp eller andre resirkulerbare løsninger. En annen miljømessig og etisk effekt er at dette vil redusere, og fjerne matsvinn. Målene gir store miljømessige gevinster. Studier viser at flyfrakt av levende sjømat er en av de store kildene til utslipp av Co2 når man ser på hele verdikjeden. Bruk av plast og isopor er i dag et globalt problem som påvirker vårt felles miljø. Kasting av mat er et miljø-, økonomisk og etisk problem. Våre miljømessige mål er i tråd med FNs bærekraftsmål. Levende sjømat har vist rask vekst de siste 10 år med økt verdiskaping og inntjening for fiskere, enkeltselskap og nasjonen Norge. Flere nye levende arter i Norge står i startgropa ? snøkrabbe, sjøkreps, taskekrabbe, reker og en rekke skjell. Vi skal bruke den nye teknologien til å kommersialisere flere arter levende sjømat fra Norge. Salg av levende sjømat gir høyere verdi for hele verdikjeden, bedre sluttprodukter for kundene, og mindre sløsing med ressurser. Prosjektet har innovasjon på teknologi og biologi som utvikles og tilpasser hver art. Ingen arter er like. Hver har sine optimale betingelser på temperatur, oksygen, saltinnhold, nitritt, nitrat, ammoniakk, osv. Teknologien tilpasses med fokus på dyrevelferd og biomassekapasitet. Begge må på plass for å få lønnsomhet. Det finnes i dag ingen optimale løsninger for noen artene, nasjonalt eller internasjonalt. På grunn av Covid-pandemien har noen av planene (forsøkene) blitt utsatt. De planlagte testforsendelsene til US Q4 2021 er utsatt til Q1 2022. Det er likevel oppnådd følgende resultater i løpet av rapporteringsperioden: - 99 % av volum fra Finnmark til Oslo er transportert med bil i 2021. - I 2021 er 63% av kongekrabbe og 94% av sjøkreps som er eksportert til Europa, blitt transportert med bil. På den tekniske siden så har vi gjort følgende: 1) Teknologi fra Ocean Perfect har blitt implementert i semitrailer for biltransport. Nye luftpumper er blitt tatt i bruk, sikkerhetskantrollpanel er installert. Dette har resultert i mindre energiforbruk under transport, som betyr redusert drivstoff forbruk, redusert forbruk av CO2 og som også har gitt økt effektivitet av transporten. 2) Oversjøisk transportløsninger har vært diskutert med Ocean Perfect og Emyg og mulige testløsninger er definert. 3) Effekten av lagringsforhold og dynamiske vann parametere på sjøkreps er blitt undersøkt.

-

Levende sjømat har vist en rask vekst de siste 10 år. Dette har ført til økt verdiskaping og inntjening for fiskere, enkeltselskap og nasjonen Norge. Flere nye levende arter i Norge står i startgropa – snøkrabbe, sjøkreps, taskekrabbe, reker og en rekke skjell. All levende sjømat distribueres i hovedsak med fly. Dette er en utfordring i forhold til miljø. Sintef har i februar 2020 oppdatert klimaregnskapet for norsk sjømat. I rapporten kommer det frem at kongekrabben står bak mest CO2-utslipp når man ser på hele verdikjeden. Vi ønsker å finne løsninger til erstatning for fly. I hovedsak gjennom transport i vann med løsninger tilpasset bil, jernbane og båt i norske, europeiske og oversjøiske markeder. Handel med levende sjømat er i Norge liten, men raskt voksende. Langs hele kysten fangstes flere arter som kan gi en høyre lønnsomhet hvis de omsettes levende. For at levende sjømat som næring skal vokse i Norge, må man identifisere hvordan verdikjeden for hver enkelt art kan tilpasses og optimaliseres. Forutsetningen er at utviklingen baseres på miljøvennlige løsninger. Behovet er stort for å samle og utvikle kunnskapen. I prosjektet er det MILJØMESSIGE, TEKNOLOGISKE og BIOLOGISKE utfordringer. Disse forhold er også viktige for å sikre dyrevelferd. MILJØPERSPEKTIV: Hovedmålet er å eliminere flyfrakt for levende sjømat. Transport i vann muliggjør eliminering av oljebasert emballasje. Vi skal utvikle pappkasser, eller resirkulerbare kasser som ivaretar behov for emballasje. Slik kuttes isopor og emballasje, som gir negativ påvirkning på miljøet. Overordnet idé 1. Eliminere flyfrakt for distribusjon av levende sjømat med følgende delmål; • Norge uten fly innen utgang av 2020 og Europa uten fly innen utgang 2022. • USA / ASIA med første mulighet for oversjøisk distribusjon av levende sjømat uten fly innen 2023. 2. Redusere bruk av emballasje generelt og erstatte isopor med papp, eller resirkulerbare løsninger. 3. Kommersialisere flere arter levende sjømat fra Norge.

Budsjettformål:

MARINFORSKFISK-Marine ressurser og miljø - fiskeri