Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

"Propulsion for the Green Future"

Alternativ tittel: Propeller for en Grønnere Framtid

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektet "Propulsion for the Green Future" har som målsetting å introdusere propulsjonssystem med redusert utslipp og lavere produksjonskostnader for mindre arbeids-båter, passasjerskip og fiskefartøy. I samarbeid med kunder, forskningsinstitusjoner og leverandører utvikler vi nå nye design og produksjons-metoder til å lage mer effektive og «grønne» propulsjonssystem. Alle arbeidspakker er igangsatt og koblet opp mot produktutvikling i KM for å sikre en god implementering. Det er god framgang i de fleste arbeidspakkene. En arbeidspakke er satt på hold i påvente av teknologiløsninger fra andre arbeidspakker.

The “Propulsion for the Green Future” project will develop propulsion equipment for new vessel types with reduced emission and lower production costs. The project will focus on propulsion equipment to smaller work boats, passenger vessels and fishing vessels. In addition to changed design for smaller vessels, we will introduce new material technologies to improve sustainability, reduce weight and cost and increased efficiency. Following thrusters, propulsion components and technology will be focused on in this project - Thruster design: Next generation Thrusters with focus on weight reduction, cost reduction, standardization and modularization - Composite propellers; Develop and produce propeller design in composite for open propellers for smaller vessels to reduce weight, increase efficiency and reduce cost - Use of polymer materials in propulsion components: to encapsulate electric motor components in smaller thrusters for the marked segments with smaller vessels - AM Propulsion components: Use of additive manufacturing in propulsion components to make smart design to reduce weight, cost and lead time on spare parts. - Design and manufacture Permanent Magnet Motor for smaller thrusters to reduce costs, weight and to introduce new design especially with focus on the efficiency, size and noise of the thruster.

Budsjettformål:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2