Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Ebber – Evidence based selection made easy m

Alternativ tittel: Ebber - enkel evidensbasert seleksjon

Tildelt: kr 11,1 mill.

Ebber-prosjektet skal utvikle evidensbasert bruk av tester for personlighet og mental evne. Slike tester har eksistert, men fortolkning av testrestultater er ofte basert på magefølelsen til den som evaluerer og er ikke basert på det som er kunnskapsfronten innen forskning. Ebber-prosjektet vil generere en algoritme som kan rangere jobbsøkere basert på automatisk evaluering av personlighets- og mental evne-tester. Denne evalueringen vil være i samsvare med det som er state-of-art kunnskap innen forskningsfeltet. En slik algortime-basert evaluering vil sikre likebehandling av alle jobbsøkere uavhengig av kjønn, nasjonalitet og etnisitet. Prosjektet anvender meta-analyser for å identifisere forskningsfronten på dette feltet, og i tillegg vil det utvikles forbedrede tester som kvalitetssikrer dataene på en bedre måte enn det som har eksistert til nå. Vi har stor tro på at produktet vil revolusjonere og forenkle arbeidet med å selektere jobbsøkere på en god og evidensbasert måte.

-

Ansettelser i Norge i dag bruker i stor grad bare gjennomgang av CV, Intervju og referanssjekk for å selektere jobbsøkere. Denne formen for ansettelser medfører en rekke beslutnings- og bekreftelsesfeil hos de som ansetter – noe som fører til at man ikke finner den beste kandidaten bland jobbsøkerne. I tillegg vil beslutnings- og bekreftelsesfeil kunne lede til kostbare feilansettelser. EBBER vil bidra til å effektivisere og forbedre ansettelsesprosesser ved at EBBER reduserer gapet mellom forskning og praksis i HR-feltet. Dette er viktig da bedrifter som følger en state-of-the-art best practice har et betydelig bedre økonomisk resultat. Etter rekrutteringsfasen vil EBBER forbedre seleksjon av jobbsøkere ved å anvende de beste psykometriske testene som i størst grad forutsier jobbprestasjon, turnover og jobbfravær. I tillegg vil EBBER – som den første applikasjonen i verden - sammenstille resultatet av disse testene til en entydig rangering av jobbsøkere slik at arbeidsgivere ikke må gjøre dette selv. EBBER vil også bruke maskinlæring/kunstig intelligens for å kontinuerlig kunne oppdatere og forbedre sine algoritmer slik at algoritmene tilpasser seg særegne suksessfaktorer i den enkelte organisasjon og passer med virksomhetenes personellstrategiske fokus. Dette gjør at organisasjonene ikke trenger å vente flere år på oppdatert forskning, men at de får nyttegjort seg av ny kunnskap umiddelbart.

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena