Tilbake til søkeresultatene

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling 1 IFE (2020-2023)

Tildelt: kr 4,1 mill.

Hovedmålet med dette prosjektet er å utforske og utvide ulike ikke-inngripende redusert ordens modeller (non-intrusive reduced order model). På sikt vil vi gjøre det mulig for industrien å produsere nye eller bedre produkter. Arbeidet tar utgangspunkt i anvendelser som er relevante for industrielle materialprosesser. I dette arbeidsområdet vil gjeldende begrensninger for det nyeste innen ikke-inngripende ROM-metoder bli identifisert og utforsket. Målet er å forbedre disse metodene når det gjelder beregningseffektivitet og nøyaktighet. Kritiske flaskehalser vil identifiseres for å bedre forstå avveiningen mellom kjøretid og nøyaktighet. Nye metoder vil bli utviklet, som kan brukes til å forbedre ytelse under sanntidsmodellering. Vi har gått i dybden på noen av de matematiske forutsetningene for nøyaktighet i reduserte modeller, og har gjort interessante funn som er spesielt relevante for anvendelser mot støping.

-

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Finansieringskilder