Tilbake til søkeresultatene

EUROSTARS-EUROSTARS

E!114486 MODTESTER Fuel Cell and Electolyser modular test system

Alternativ tittel: E!114486 MODTESTER Brenselcelle og Elektolysator modulært testsystem

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektnummer:

318048

Prosjektperiode:

2020 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Eurostars-programmet er rettet mot å bidra til å bringe ideer fra utviklingslaboratoriene til markedet og å hjelpe små selskaper med å kommersialisere nye produkter. MODTESER er et prosjekt som tar sikte på å bringe nytt testutstyr til markedet innen feltene hydrogen-brenselceller og batterier. Alle disse har essensielt en elektrokjemisk natur, og som et resultat er det behov for å ha spesielt testutstyr for å muliggjøre det å karakterisere ytelsesegenskapene og levetiden. MODTESER-prosjektet består av et konsortium av partnere fra hele Europa, inkludert Frankrike, Sveits, Storbritannia og Norge. Den norske partneren er Universitetet i Agder, Fakultet for teknologi og realfag der professor Peter Hugh Middleton skal lede aktivitetene innen gruppen for fornybar energi. Han bringer rundt 30 års erfaring innen hydrogenteknologi til prosjektet og vil overvåke akademiske innspill og formidling av resultatene i publikasjoner, pressemuligheter og konferanseutstillinger. Hans kollega Bernhard Fäßler vil fokusere på anvendelsen av teknologien på feltet litiumionebatterier som raskt bli en viktig del av det norske energiparadigmet gjennom økt bruk i elektriske kjøretøyer. MODTESTER er et prosjekt som vil resultere i et nytt produktsortiment for selskaper som selger testutstyr for bruk i det globale området med hydrogen og batterier. Spesielt vil MODTESTER adressere behovet for enkle, kostnadseffektive "nøkkelferdige modulære løsninger" som vil gjøre det mulig for produsenter av brenselceller, elektrolysatorer og batterier å oppnå de nødvendige ytelsene. Hittil er problemet at eksisterende testutstyr ikke er modulært og ikke lett kan tilpasses individuelle behov. Dette Eurostar-finansierte MODETESER-prosjektet vil gjøre det mulig å løse dette "gapet" i markedet med et helt nytt utvalg av testutstyr som kan prisstruktureres for å passe alle behov fra de veldig små laboratoriene til store kommersielle selskaper.

to build a module stack tester for fuel cells, electrolysers and batteries MODTESTER is a project that will create a new product range for the 2 SME’s in the consortium, with the assistance of a group specialist academic partners. The product is a modular testing system for use in the fuel cell, hydrogen and battery markets. The term modular means that customer can chose the features that they need without having to purchase superfluous features that they do not need. This provides a very cost-effective solution for the customers that is not provided by any of the existing competitor suppliers. To build up a modular stack testing system consisting of the following features which the customers can select: - Hardware to test SOFC stacks and batteries (gas heating, water management, temperature control, fuel processing) -Electronic control for performance characterization up to 1 kW (power, current & voltage, frequency analysis) -Software control of the complete system (or selected component from the customers) - Interactive database of degradation processes for fuel cell characterization and the incorporation of a novel testing method based on derivative impedance analysis (DRT)

Aktivitet:

EUROSTARS-EUROSTARS