Tilbake til søkeresultatene

DIP-Design Pilot

Lipit - multifunksjonell sensor styrt fra munn

Tildelt: kr 0,43 mill.

Prosjektnummer:

318060

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2020 - 2021

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Aktivitet:

DIP-Design Pilot

Finansieringskilder