Tilbake til søkeresultatene

DIP-Design Pilot

OmniSense 123

Tildelt: kr 0,44 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

318142

Prosjektperiode:

2020 - 2022

Midlene er mottatt fra:

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

DIP-Design Pilot

Finansieringskilder