Tilbake til søkeresultatene

DIP-Design Pilot

Internkontrollsystem

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektnummer:

318172

Prosjektperiode:

2020 - 2021

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Budsjettformål:

DIP-Design Pilot

Finansieringskilder