Tilbake til søkeresultatene

DIP-Design Pilot

Beboerstyrt grensesnitt mellom effektiv distribusjon og et levende hjem

Tildelt: kr 0,48 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

318178

Prosjektperiode:

2020 - 2021

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Budsjettformål:

DIP-Design Pilot

Finansieringskilder