Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Kapasitetsbygging og bruk av eventer til bærekraftig steds- og næringsutvikling

Tildelt: kr 0,24 mill.

Hovedmålet med dette forprosjektet var å mobilisere event-interessenter som reise- og kulturaktører, lokal og nasjonal varehandel og andre tjenestenæringer til forskningssamarbeid for å styrke konkurranseevnen gjennom økt næringsrettet forskning på eventer. Gjennom forprosjektets aktiviteter ønsket vi å legge til rette for planlegging og nettverksbygging, skape et solid forskningssamarbeid mellom lokalt næringsliv og andre relevante samarbeidspartnere knyttet til tre eventer om en felles søknad for et hovedprosjekt.

Etableringsprosjektet resulterte i en detaljert dialog og mapping av eventorganisasjonenes behov og utfordringer som danner grunnalget for innsendt hovedsøknad 18.11. See vedlagt rapport for flere detlajer.

Gjennom dette forprosjektet vil vi mobilisere til steds- og næringsutvikling gjennom samarbeid som skal munne ut i en hovedsøknad. Det nye og originale ved dette prosjektet er også at vi bruker eventer som utgangspunkt for steds- og næringsutvikling ved at flere interessenter deler på økonomisk risiko. Ny innsikt med nye bærekraftige forretningsmodeller og verktøy for kapasitetsbygging, vil kunne bidra til at regional aktører kan bidra til økt næringsrettet forskning og utvikling innen reiseliv og kulturnæringer. Vi bruker tre eventer og involverer interessenter med utgangspunkt i Kongsberg (jazzfestivalen), Vikersund (idrettsarrangementer knyttet til skiflyvningsbakken) og Horten (Midgardsblot/Vestfoldmuseene). Prosjektet vil spesielt fokusere på små steder og deres unike kultur, særegenhet og historie, og hvordan dette kan bidra til fremtidige utviklingsmuligheter og økt næringsrettet forskning og utvikling i reiseliv og kulturnæringer. Forprosjektet består av tre arbeidspakker: prosjektledelse, kapasitetsbygging og kompetanseutvikling og steds- og næringsutvikling i Kongsberg, Vikersund og Horten.

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena