Tilbake til søkeresultatene

SIRKULÆRØKONOMI-Sirkulær økonomi

Wasted Textiles: Reduced synthetic textile waste through the development of resource-efficient value chains

Alternativ tittel: Bortkastede tekstiler: Reduksjon av syntetisk tekstilavfall gjennom ressurseffektive verdikjeder

Tildelt: kr 12,0 mill.

Wasted Textiles mål er å redusere bruken av syntetiske tekstiler og mengden som kommer på avveie. Prosjektet er ledet av Ingun Grimstad Klepp ved SIFO/OsloMet og støttet av Norges Forskningsråd og Handelens Miljøfond. Bruken av plast har økt jevnt de siste 50 årene og i dag utgjør syntetiske tekstiler ca 60 % av den globale produksjonen. Syntetiske klær sprer mikroplast og tekstiler er særlig farlig for dyreliv og problematiske i avfallsbehandlingen. Prosjektet vil øke kunnskapen om syntetiske tekstiler i klær og andre produkter som hygieneprodukter, leker, sportsutstyr med flere. Wasted Textiles har startet med å få en oversikt over det som går ut av bruk. Det er tekstilene i dette stadiet vi omtaler som «bortkastede», og som kan «havne» i mange ulike avfallsstrømmer, gis til innsamling, lagres eller på andre måter komme på avveie. Fra dette punktet i produktets liv ser vi både bakover og fremover i verdikjeden og spør: 1. Hva består bortkastede tekstiler av, hvordan og hvorfor oppstår de og hvordan kastes de? 2. Hvor mye tekstiler, spesielt syntetiske, blir kastet i Norge? 3. Hvordan kan forbruk av syntetiske tekstiler minimeres eller erstattes? 4. Hva er de miljømessige, økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser er det av sirkulære strategier for syntetiske tekstiler? 5. Hvilke reguleringstiltak vil kunne redusere volumet av syntetisk tekstilavfall? De fem spørsmålene har hver sin arbeidspakke ledet av Klepp og Kirsi Laitala SIFO/OsloMet, Frode Syversen fra Mepex Consult, Gisle Mardal/Kjersti Kviseth fra Norwegian Fashion & Textile Agenda (NF&TA), og og Moana Simas fra SINTEF. Tone Skårdal Tobiasson leder arbeidet med formidling, mens Jens Måge ved Avfall Norge leder prosjektets styringsgruppe. Anna Schytte Sigaard er stipendiat på prosjektet. Andre viktige samarbeidspartnerne er Fretex, Forbrukerrådet, Fremtiden i Våre Hender og Kerli Kant Hvass, samt medlemsbedrifter i Avfall Norge og NF&TA og Fakultet for teknologi, kunst og design ved OsloMet. Prosjektet samler dermed hele klessektoren i Norge: produksjon og design, bruk og avhending. Prosjektet kan følges på: https://clothingresearch.oslomet.no/wasted-textiles/

Wasted Textiles will reduce the amount of textile waste and the proportion of synthetic textiles that goes to waste by employing two interrelated solutions: 1) reducing synthetic textiles that go to waste and the use of synthetic fibres in textile products, and 2) increasing the resource efficiency of synthetics through looking at both technical, regulatory, market and consumer barriers. We will study pure synthetic textiles and blended textile products such as clothes, shoes, packaging, hygiene items, toys and more from private households and pre-consumer waste (unsold excess goods) generated during sales and distribution. The project will be based on a comprehensive mapping of all textiles that go out of use in households (WP1). Through this mapping, we will gain knowledge about the material composition and individual history of textiles. An important inquiry will also be to estimate the proportion of synthetic fibres. The quantities of textile waste and donated textiles (including unsold excess goods from retail) are measured in WP2. Based on these mappings, we will develop solutions for waste prevention, value creation and reduction by involving industry and design students (WP3), evaluate circular strategies such as new BMs (WP4), followed by proposals for regulatory measures and industry development in general, collaboration platforms, innovation clusters, awareness campaigns etc., and how to promote these (WP5). Impact from the project will be ensured through dissemination to various audiences including consumers, industry, policy makers and public authorities (WP6). Close collaboration between the entire value chain, both in the form of individual companies, associations, municipalities and interest groups, will ensure that the implementation and development of knowledge go hand in hand.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Budsjettformål:

SIRKULÆRØKONOMI-Sirkulær økonomi