Tilbake til søkeresultatene

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Offshore energy system optimisation considering load and storage flexibility

Alternativ tittel: Optimalisering av offshore energisystem med fleksibel last og energilager

Tildelt: kr 7,2 mill.

Dette prosjektet tar for seg energisystemet på offshore olje- og gass-installasjonar med mål å bidra til reduserte klimagassutslepp gjennom å utnytte variabel vindkraft saman med fleksibilitet i bruk av energi og i lagring av energi. Prosjektet vil: 1) Undersøkje i kor stor grad det er teknisk og økonomisk mogleg å justere energiforbruket etter tilgangen på vindkraft 2) Vurdere aktuelle alternativ for offshore energilagring 3) Vurdere sosiale barrierer ved å ta i bruk vindkraft og lastfleksibilitet 4) Utvikle matematiske verktøy for å finne optimale investeringar og styrinsstrategiar for system med vindkraft, fleksibel last og eneriglager 5) Demonstrere metodikk på eit relevant eksempel Å redusere klimagassutslepp frå ikkje-fornybar energiforsyning til olje- og gass-aktivitet offshore er viktig for at oljeindustrien skal nå sine eigne utsleppsmål og for at Noreg skal nå nasjonale klimamål.

This project aims to support the transition to a low emission offshore oil and gas industry by addressing the potential for load and energy storage flexibility to enable 100% renewable energy supply to oil and gas platforms without gas turbines or cable to shore. The basic idea is that by allowing active management of energy demand, the need for energy storage is reduced and thereby the costs. The project will identify the potential for load flexibility, compare relevant storage technologies, investigate technical and non-technical barriers for such a change in platform operation, develop optimisation models for planning and operating systems with flexible loads, and investigate the potential benefits and impact on production revenue by considering a relevant case study.

Budsjettformål:

PETROMAKS2-Stort program petroleum