Tilbake til søkeresultatene

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

JustFish: Understanding and Preventing Fisheries Crime in Norway

Alternativ tittel: JustFish: Forstå og forhindre fiskerikriminalitet i Norge

Tildelt: kr 10,5 mill.

Fiskerikriminalitet er en global utfordring som truer bærekraften til de marine ressursene. Til tross for Norges internasjonalt anerkjente fiskeriforvaltningsregime, har vi fortsatt utfordringer med urapportert fiske og handel med ulovlig fisk. Kunnskapen omkring omfanget og de forskjellige årsakene bak manglende overholdelse, er imidlertid begrenset. I JustFish-prosjektet vil vi analysere hvordan og hvorfor aktører i fiskeindustrien ikke følger lover og regler. Det er en kjent utfordring at autoriserte fiskere og fiskekjøpere misbruker sin eksklusive tilgang til å høste av en felles ressurs ved å tilføre uregistrert fisk i produksjonen. Drivkreftene bak disse ulovlige fiskeriaktivitetene kan relateres til både regulerings- og markedsutfordringer, men også mer grunnleggende til aktørenes holdninger og normer. Ved å undersøke de forskjellige driverne bak ulovlige handlinger knyttet til høsting og handel, vil vi kartlegge årsaker til regelbrudd og hvordan dette rettferdiggjøres. Basert på dette vil vi peke på svakheter i reguleringssystemet og arbeidet med å avdekke ulovligheter, og slik hvordan organiseringen av ressurskontrollen muliggjør ulovlige aktiviteter. Prosjektet vil også studere sanksjonssystemet for å skaffe kunnskap om hvordan ulike typer sanksjoner kan brukes for å oppnå en mer effektiv ressurskontroll. Prosjektets første år er brukt til å samle bakgrunnsmateriale og utarbeide og tilpasse det teoretiske rammeverket for arbeidet. Prosjektmøter er gjennomført digitalt, mens det planlagte referansegruppemøtet som skulle vært avholdt i Tromsø i november har blitt utsatt til januar på grunn av smittesituasjonen. Prosjektet er likevel i rute og vi regner med å kunne starte datainnsamlingen som planlagt neste år.

Fisheries crime is a global challenge to the sustainability of the marine resources. Despite Norway’s internationally recognized fisheries management regime, violations still occur, e.g. unreported fishing and trading of illegal fish. However, the knowledge on the scope and characteristics of the problem, as well as the different reasons behind non-compliance, is partial and incomplete. JustFish aims to reduce this knowledge gap and discuss methods and technologies for improving the Norwegian fisheries resource control and reduce the extent of illegal activities. By examining the drivers behind illegal acts related to harvest and trade, and how regulatory institutions and technologies render illegal activities possible, we will identify regulatory shortcomings. This insight will be directly applicable to the Norwegian authorities when developing new technologies and methods for reducing illegal fishing activities. The knowledge about risks and potential preventive measures in a well-regulated fishery as in Norway will also be highly relevant for other countries facing similar challenges. JustFish will apply an interdisciplinary approach, combining policy and legal analysis with criminology. This novel approach to analysing drivers for and preventive measures against illegalities will advance the understanding of the problem. To ensure relevance, industry organizations are partners, and the reference group consists of government agencies and industry associations. A PhD position will strengthen recruitment and develop needed research competence in this field. Thus, JustFish establishes new research networks at national and international level, between different scholarly disciplines and between researchers and industry actors. JustFish presents a novel possibility for theory generation, enhancing social scientific analytical approaches, and informing preventive strategies and future policy on fisheries crime at a national and international level.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø