Tilbake til søkeresultatene

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Opportunities and challenges with innovations in aquaculture production systems

Alternativ tittel: Muligheter og utfordringer rundt innovasjoner i havbruksproduksjonssystemer

Tildelt: kr 9,8 mill.

Compareit! er et ambisiøst prosjekt startet i 2021. Målet med prosjektet er nettopp å utforske utfordringene og mulighetene hos ulike produksjonssystem i havbruksnæringen. Nye produksjonssystemer omfatter landbasert, flytende-lukkede, semi-lukkede og eksponerte anlegg. Målet med prosjektet er å plassere produksjonssystemene i et komparativt perspektiv som omfatter hele verdikjeden. Hensikten med denne tilnærmingen er å undersøke hvordan ulike produksjonssystemer bør lokaliseres og reguleres, også med hensyn til konvensjonelt havbruk og andre interessenter. Ved å gjøre dette så vil potensielle utfordringer og muligheter relatert til produksjonssystemene kunne bli evaluert. Prosjektmålene samsvarer med FNs Decade of Ocean Science for Sustainable Development ettersom havbruk innehar en sentral rolle i reduksjonen av kjøttforbruk og det diettbaserte karbonavtrykket. Den norske havbruksnæringen med laks som ledende eksportartikkel har økt med 200% det siste tiåret og det er forventinger om mer vekst. Dette øker behovet for teknologiske tilnærminger som bidrar til å løse miljøutfordringene som havbruksnæringen har med lakselus, sykdom og rømming, samt det økte behovet for areal og produksjonsområder. Compareit! vil bidra til å validere partneres og relevante interessenter sine meninger og perspektiver, for å utvikle bedre praksiser omkring nye produksjonsmetoder og areal. I tillegg så vil prosjektet kartlegge utfordringene og potensialet for synergier innad i den norske havbruksnæringen og med andre havbaserte industrier. I løpet av det første året i prosjektet (2021) har vi jobbet tett med industripartnerne i prosjektet gjennom digitale kanaler ettersom mye av 2021 har vært under strenge covid-19 restriksjoner. Vi har jobbet mye med matrisebygging for å se på utfordringene og mulighetene mellom produksjonssystemene gjennom dybdeintervju (WP1). I løpet av disse samme intervjuene har vi også utviklet konseptuelle modeller som vi justerte sammen med samarbeidspartnerne i workshop senere for arbeidspakke 2 (WP2). Denne workshopen, som kunne gjennomføres når restriksjonene rundt sosial distansering ble løftet høsten 2021, startet også utviklingsprosessen av Serious Games som skal lanseres i løpet av 2022 (WP1) og ga verdifull informasjon til utviklingen av areidet i WP3 om verdikjeder. Dette fireårige prosjektet inkluderer et kompetansenettverk hvor kjernen av Compareit! består av en ekspertgruppe fra SINTEF Ocean, seks industripartnere (Sjømat Norge, Norsk Industri, SalMar, Nordlaks, Aquaculture Innovation AS, Salmon Evolution), og partnere fra Universitetet i Tromsø og House of Knowledge. Arbeidspakkene i prosjektet vil fokusere på fem kompetanseområder: produksjonssystemer; fremtidige scenarioer; verdikjedeanalyser; sosial aksept; og integrering av industripartnerne.

New innovations in salmon aquaculture production systems, including land-based, floating closed and semi-closed, and exposed offshore systems are results of ambitions of sustainable industry growth aimed to solve problems with salmon lice, escapees, nutrient discharge and diseases, as well as competing claims to ocean space suitable for traditional aquaculture installations. Current regulation of the industry can be described as overlapping and complex, though, and ensuring co-existence and suitable sites for aquaculture is a challenge. Regulation for co-existence and synergies between new production systems will benefit from input and advice from actors who develop and operate these systems, and who can validate the efficacy of said regulations from an industry perspective. Research activities in COMPAREIT therefore applies a stakeholder integrated comparative approach, emphasizing expert knowledge, perceptions, and advice from an industry perspective. In collaboration with the aquaculture industry and other stakeholders, we collect data from in-depth interviews, participatory stakeholder workshops and consumer surveys. Results will include a stakeholder developed matrix presenting challenges, opportunities and synergies with different production systems, causality models for value chain efficiency, a decisions support dashboard based on future scenarios, and a Serious Game developed specifically for the COMPAREIT project. The results from COMPAREIT will be valuable for industry, regulatory bodies, scientific community, and the public moving forward. SINTEF Ocean is the project manager and is joined by an excellent team of partners who will form a stakeholder steering committee and participate actively in the implementation of the project: the University of Tromsø, Sjømat Norge, Norsk Industri, Salmar, Nordlaks, Aquaculture Innovation, Salmon Evolution and House of Knowledge.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning