Tilbake til søkeresultatene

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Mattrygghet: Healthy feed to healthy aquatic food via Sino-Norwegian cooperation (Feed2food)

Alternativ tittel: Sunt fôr til sunn mat fra havbruk gjennom Kina Norge samarbeid (Feed2Food)

Tildelt: kr 5,0 mill.

I løpet av 2022 har Feed2Food-prosjektpartnere i Norge og Kina prøvd å gjennomføre prosjektoppgavene i tråd med pandemirestriksjoner i begge land. Alle prosjektpartnerne har hatt regelmessig kontakt med CAAS og NTNU ila 2022 via epost, Teams-møter og sosiale medier. Lakseforsøk ble gjennomført på NTNUs forsøksanlegg våren 2022 med fiskefôr tilsatt propionat i ulike doser og med høy- eller lav-fett ingredienser. Resultater er delvis publisert. Forsøksprøver NTNU tok og leverte til NIBIO har blitt sekvensert og bioinformatikkanalyser er pågående. Nye manus basert på bioinformatiske analyser samt andre analyser er under arbeid. I tillegg til samarbeid på prosjektoppgaver har NTNU, NIBIO og CAAS samarbeidet om å utdanne MSc- og PhD-studenter. To PhD-studenter gjennomførte sine studier i godt samarbeid mellom CAAS og NTNU og fikk doktorgradene sine i nov 2022. Flere fellespublikasjoner ble produsert mellom partnere (se liste). Postdoc trening har også blitt en viktig aktivitet som prosjektpartnerne har samarbeidet på og gjennomført. Fiskeforsøk som CAAS, NTNU og NIBIO skulle utføre sammen i Beijing har blitt forsinket pga reiserestriksjoner, men forsøket er ferdig planlagt og skal gjennomføres våren 2023. Regnbueørret (Oncorhynchus mykiss), en rovfisk i laksefamilien som opprinnelig stammer fra Nord-Amerika skal dyrkes på forsøket hos CAAS i Beijing som har anlegg for fiskeforsøk i ulike skalaer. NIBIOs postdoc skal dra til CAAS for å delta aktivt på fiskeforsøket våren 2023 når reisen er mulig. Laksecellelinjeplattform for testing av diverse probiotika og andre fiskefôringredienser som er viktige for bærekraftig fiskefôr ble etablert på NIBIO i 2022 og skal brukes til testingen av probiotika og kandidatfiskefôr i 2023 og 2024 i samarbeid mellom alle partene (CAAS, NIBIO og NTNU). Probiotika kan styrke fiskeimmunforsvar og redusere forbruk av antibiotika i akvakultur, i en tid hvor antimikrobiellresistens (AMR) har blitt et globalt problem for mennesker, dyr og miljø (En Helse). Selv om 2022 har blitt preget av pandemien har Feed2Food-partnere i Kina og Norge gjennomført alle oppgavene som kunne la seg gjennomføre. Noen oppgaver har blitt forsinket, men skal gjennomføres neste år og i 2024. Vi har dermed søkt prosjektforlengelse til 31. des 2024 uten tilleggsfinansiering, men med mer tid til å gjennomføre oppgavene og levere resultatene. Framdriftsplan, milepæler og budsjettendringen har blitt endret online i forbindelsen med prosjektforlengelsen.

-

The project is at the forefront of scientific research in utilizing molecular, physiological and high advanced methodology to quantify the challenges with feed additives in combination with high fat diets (HFD). As a representative of this challenge, we recently found that sodium propionate (SP), a widely used antifungal additive, induced intestinal injury in zebrafish under high fat diet conditions. This may impair intestinal barrier to an extent leading to microbial and lipopolysaccharide (LPS) translocation over the intestine. We will therefore identify the molecular mechanisms behind the damaging effect of SP. One line of research will focus on protein propionylation of essential enzymes as indicated as one possible causative mechanism. The project will then progress into monitoring possible translocation of intestinal bacteria, virus and LPS into systemic circulation and edible tissues with possible secondary biological hazards that can pose a health challenge for both fish and the consumer. The mechanistic studies will mainly use zebrafish and mouse as well as microbiota-depleted or germ-free animal models, while tilapia and Atlantic salmon will be used to confirm phenotypes in economic important fish species. Finally, the project will screen probiotic bacteria and their chemical compounds for their ability to up-regulate intestinal barrier function which may provide possible solutions for such safety issues.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning