Tilbake til søkeresultatene

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

A life-course approach to prevent noncommunicable diseases in an ageing population - NCDNOR

Alternativ tittel: Utviklingen av ikke-smittsomme sykdommer - NCDNOR

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektet har som formål å belyse utviklingen av ikke-smittsomme sykdommer (NCD) inkludert mental helse, muskel-skjelettsykdommer (her: hoftebrudd) og omfanget av det å ha mer enn en NCD (multimorbiditet), inkludert medisinbruk (polyfarmasi). Vi vil identifisere mulige underliggende årsaksforhold og ulike risikofaktorers betydning for utviklingen. Vi vil belyse betydningen av ulike livsforhold som sosioøkonomisk posisjon, familiesituasjon og bosted for å etablere ny kunnskap om hvordan psykisk helse, helseatferd og biologiske markører ("sårbarhet") påvirker risikoen for utviklingen av ikke-smittsomme sykdommer i et livsløpsperspektiv Så langt har prosjektet brukt tid på å kvalitetssikre datakildene, bygge opp infrastruktur for behandling av data og samordnet forskergruppen inkludert alle partnerne og aktiv brukermedvirkning. I tillegg har vi involvert kliniske miljøer for å definere sykdomsutfallene. I foreløpige analyser har vi studert hvordan ulike helseregistre fanger opp personer registrert med en NCD i perioden 2008-2020. I tillegg har vi belyst andelen som er registrert med en, to, tre eller flere NCD?er i befolkningen. Forskningen vil gi ny kunnskap på NCD-området som vil identifisere arenaer for strukturelle og mer målrettete tiltak og effekter av tiltak på lokalt og nasjonalt nivå. Dette vil styrke det norske folkehelsearbeidet på sentrale områder beskrevet i Helse ? og omsorgsdepartementets Folkehelsemeldingen (2019).

The preventive potential of NCDs is traditionally estimated separately for each NCD, but the lifetime risk of NCDs, and how these diseases co-occur are uncertain, as are the role of clustering of life conditions, common risk factors, biomarkers and mental health throughout the life course. Thus, we need a novel approach to achieve new knowledge in the promotion and prevention of NCDs. Our concept include consolidation of NCD endpoints across somatic disciplines, examining joint and interacting effects of socioeconomic circumstances, life conditions, health behaviours, biological markers and mental health throughout the life-course. We will utilize the largest and most comprehensive population based long-term prospective cohorts and mandatory national registers, biobanks, and do comparable analyses to test similar hypotheses in independent datasets with individual data to elucidate plausible underlying causal mechanisms - to identify targets for prevention. Our approach, first using regional population based cohorts linked to national registers and then statistical methods will for the first time provide adjusted analyses applicable for the complete Norwegian population. Main objective: WP 1 To identify patterns of NCD occurrence, multimorbidity and polypharmacy of NCDs to recognise underlying potential causal mechanisms by integrating social contexts and biomarkers and do cost-effectiveness analysis. WP2 To contribute to a better understanding on how socioeconomic position (SEP) ultimately translates into inequalities in health. Our project will be among the first with this wider perspective taking shared risk factors among NCDs into account and make the results applicable for the complete Norwegian population.

Budsjettformål:

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet