Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

Biofuels via Sorption-Enhanced Fischer-Tropsch Synthesis

Alternativ tittel: Biodrivstoff via sorpsjonsutvikling Fischer-Tropsch-syntese

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektnummer:

319752

Prosjektperiode:

2021 - 2022

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Biomasse konvertering til flytende drivstoff er en attraktiv prosess for produksjon av biodrivstoff, som diesel og flydrivstoff. Denne prosessen vil bidra til å redusere klimagassutslipp og redusere behovet for bruk av fossile brensler. Dette er ikke en ny process, men på grunn av den kjemiske og økonomiske kompleksiteten er prosessen ikke kommersialisert ennå. Prosessen består av flere trinn der første gjenværende biomasse må samles opp og forbehandles (tørking, skjæring). Den forbehandlede biomassen blir deretter oppvarmet til veldig høy temperatur (opp til 1000 ° C) i en prosess som kalles forgassing. Under forgassingsprosessen blir biomassen deretter konvertert til gassblandingen, hovedsakelig bestående av H2 og CO, som kalles syngas. For å kunne konvertere denne syngasen til verdifulle produkter (diesel og flydrivstoff) brukes i en prosess kalt Fischer-Tropsch-syntese oppkalt etter to tyske forskere. Prosessen bruker katalysator, som muliggjør denne reaksjonen. Katalysator er en viktig komponent i prosessen sammen med prosessforholdene (temperatur, trykk, gass strøm). Under prosessen kan katalysatoren deaktiveres via forskjellige mekanismer. Dette er ikke ønsket siden det øker kostnader ved å erstatte katalysatoren. Det ideelle ville være hvis katalysatoren fungerer på samme nivå i årevis. Under Fischer-Tropsch-syntesen dannes også vann, i tillegg til diesel og flydrivstoff. Dette vannet deaktiverer katalysatoren og reduserer prosessens effektivitet. For å løse dette problemet vil prosjektet vårt utvikle prosess til å fjerne vannet, og deretter forhindre deaktivering av katalysatoren. I tillegg vil diesel og flydrivstoff produksjonen øke ved å gjøre dette, og kostnadene vil reduseres. På denne måten vil de produserte biodrivstoffene være konkurransedyktige med de fossile drivstoffene på markedet. Dette prosjektet kan bidra til å komme et skritt nærmere kommersialisering av teknologien.

This project envisions the development of a highly innovative technology that reshapes Fischer-Tropsch synthesis via sorption enhanced approach. This has great potential for increasing conversion efficiency, hydrocarbon yield and promote cost reduction. The BIOSEFT concept will be pushed through process intensification, innovative hybrid materials, and will be optimized by means of reactor modelling and process simulation. The BIOSEFT technology is highly innovative and has never been presented before. BIOSEFT will develop the application of tailored dynamically operated FT reactor where the water produced, as a by-product of the FT synthesis reaction, is systematically removed by solid water adsorbents (Step 1). The H2O-sorption active site is then regenerated in a separate step (Step 2), allowing for cyclic operation.

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi