Tilbake til søkeresultatene

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Mental health and well-being in adolescence. Exploring the role of social media.

Alternativ tittel: Psykisk helse og trivsel blant ungdom. Betydningen av sosiale medier.

Tildelt: kr 11,4 mill.

Dette forskningsprosjektet skal undersøke hvordan aktivitet på sosiale medier henger sammen med psykisk helse og trivsel blant ungdom. Forskningsprosjektet springer ut fra innovasjonsprosjektet «Helsefremmende miljø på sosiale medier» ledet av Bergen kommune i samarbeid med Vestland Fylkeskommune, Høgskulen på Vestlandet og Folkehelseinstituttet. Formålet med innovasjonsprosjektet er å utvikle et tiltak for å bedre ungdoms psykiske helse og trivsel med utgangspunkt i sosiale medier. Både innovasjons- og forskningsprosjektet samarbeider tett med ungdom, og har tilknyttet to VGS prosjektskoler og en ressursgruppe av ungdom. Bruk av sosiale medier som en mulig risikofaktor for dårlig psykisk helse og mistrivsel blant barn og unge har fått voksende grad av oppmerksomhet i takt med den sterkt økende bruken av sosiale medier. De fleste tidligere studier som har undersøkt disse sammenhengene har fokusert på hyppighet og mengde bruk, men i liten grad på andre aspekter ved bruk av sosiale medier. Dette er sentralt å undersøke siden det er sannsynlig at ulike bruksmønstre henger sammen med psykisk helse på ulike måter. Potensielt viktige aspekter inkluderer blant annet hva man gjør, hva som motiverer bruk og opplevelser man har på sosiale medier. For å kunne belyse disse sidene har prosjektgruppen utviklet nye spørreskjema-spørsmål knyttet til sosiale medier blant annet basert på fokusgruppeintervju med ungdommer og skoleansatte. Sammen med generelle spørsmål om bakgrunn, helseatferd, psykisk helse og trivsel har to datainnsamlinger på videregående skoler blitt gjennomført i 2020 og igjen i 2021. Forskningsprosjektet har to delmål. Det første delmålet vil benytte spørreskjemadata for å belyse hvordan ulik bruk av sosiale medier henger sammen med psykiske helse, trivsel og helseatferd blant ungdom (deler av dette er nærmere beskrevet her: https://doi.org/10.17605/OSF.IO/XHJP3). Det andre delmålet skal evaluere implementeringen og effekten av tiltaket utviklet i innovasjonsprosjektet.

Within a few decades, social media (SOME) has gained a significant role in our lives. In the same period, we have seen an increase in mental illness among young people. The widespread use of SOME among adolescents has been pointed to as a possible explanation, and research findings that show negative effects of SOME use receive a lot of attention in traditional media. Within the research community, however, the effect of SOME is debated. For example, contact with friends through SOME can in many cases be positive. At present, the research field is characterized by crude measures of the use of SOME (frequency and time use) and an excessive focus on potential negative effects on mental health. Most studies are cross-sectional studies precluding any conclusions about the direction of effects. Further, SOME as an arena for health-promoting initiatives is under-utilized. This collaboration project aims to remedy the shortcomings in the research field and get a more nuanced picture of what role SOME plays in young people's lives and how SOME can be used in health promotion. By building upon and expanding an on-going innovation project, we believe that we are ideally positioned to pursue these goals, by leveraging and modifying existing local collaborative structures between knowledge institutions and the county and municipal sectors. This collaboration project involves the Norwegian Institute of Public Health (NIPH), Bergen Municipality (BK), and Vestland County (VLFK). The goal of the project is to ensure scientific situational analysis and evaluation of a health-promoting intervention developed in close collaboration with BK and the target group. The organization of the project group ensures a broad dissemination of results to those working directly or indirectly with adolescents. User involvement is a capstone of the project, and a group of adolescents and two project schools will be involved in refinements of the analyses and discussions of the results.

Budsjettformål:

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet