Tilbake til søkeresultatene

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

The Invisible Ceiling: Muslim Immigrant Entrepreneurs Navigate Norway’s Financial Environment

Alternativ tittel: The Invisible Ceiling: Muslim Immigrant Entrepreneurs Navigate Norway’s Financial Environment

Tildelt: kr 13,5 mill.

I dette prosjektet stiller vi spørsmålene: ?Hva er faktorene som forhindrer muslimske innvandrer-entreprenører fra å vokse sine mikro- og små bedrifter til mellom- og store bedrifter, og på den måten forhindrer dem fra å bli kilder for sosio-økonomisk integrering og likhet. Hvordan kan vi komme forbi disse utfordringene? Vi fokuserer på tilfeller som Mohammed, en 35 år gammel syrisk flyktning som kom til Oslo i 2013. Han åpnet en liten matbutikk ved hjelp av uformell finansiering gjennom den lokale moskeen. Forretningen går bra, men han vil utvide for å forbedre familiens levevilkår. Mohammed vil dog ikke ta opp et formelt forretningslån fordi rentekostnad (riba?) er forbudt i Islam. Han har snakket med moskeen, men så langt har han ikke funnet et reelt finansieringsalternativ. Han har truffet på det «usynlige taket» for finansiell ekskludering. Som andre muslimske innvandrer-entreprenører i Norge så opplever han ulikhet i sin mulighet for integrering i Norge og hindre på veien til fullt medborgerskap. Forskning viser at muslimske innvandrer-entreprenører ikke har formell tilgang til akseptable finansieringskilder, og må derfor benytte seg av uformelle kanaler for finansiering, noe som begrenser vekstpotensialet og forhindrer integrering. Gjennom et fireårig prosjekt fordelt på fem arbeidspakker skal vi, gjennom internasjonalt, effektivt samarbeid forstå faktorene i denne finansielle ekskluderingen som oppfattet av entreprenører i fem norske byer; sentrale muslimske ledere, og relevante norske organisasjoner. Prosjektet kombinerer innsikter og eksperter fra sivilsamfunnsorganisasjoner, finans, historie og antropologi og benytter metoder som intervju, deltakende observasjon, spørreundersøkelse; samt tekstanalyse for å forstå hvordan muslimske innvandrer-entreprenører navigerer det finansielle landskapet. I tett samarbeid med prosjektgruppens sivilsamfunnseksperter skal vi tilrettelegge for kunnskapsutveksling gjennom utvikling og distribusjon av undervisningsopplegg. På grunn av COVID har feltarbeidet blitt forsinket. Informasjons-formidling fra prosjektet er imidlertid aktivt med mange virtuelle konferanser.

This interdisciplinary project takes on the challenge of financial inclusion for Muslim Immigrant entrepreneurs in Norway. An Islamic proscription against interest-based financing leads to financial exclusion for Muslim entrepreneurs in Norway, where Islamic finance tools are not offered. Research reveals that Muslim immigrant entrepreneurs are unable to access acceptable financial tools formally, and instead rely on informal avenues for financing that limit their growth potential and impede integration. Immigrants that experience structural barriers to labor market participation are more likely become entrepreneurs, and harnessing this potential will benefit Norwegian society. Through a 4-year, 12MNOK project in 5 work packages, we utilize international and effective collaboration to understand the dynamics of this financial exclusion as revealed by the entrepreneurs themselves, Muslim leadership, and relevant Norwegian organizations. The project will generate actionable knowledge about the financial inclusion of immigrant entrepreneurs and develop innovative learning tools and teaching modules for key national stakeholders. The development and piloting of them also constitutes a central method in the data collection. The novelty of the project resides in the team comprised of experts from non-research organizations working with immigrant entrepreneurs (Diversify) and mosques and Muslim leaders across Norway (ICC) and researchers from anthropology, political economy, finance, and Islamic studies. Focusing on the challenges faced by entrepreneurs as they grow their businesses beyond micro- or small-sized enterprises, the project’s impact lay in its key knowledge exchange with Muslim immigrant entrepreneurs, Norway’s Islamic leadership, as well as organizations that offer support to entrepreneurs. The project impacts promise successful financial integration of immigrant entrepreneurs, increasing equality, labor market integration, and access to healthy workplaces.

Budsjettformål:

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon