Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

VOM – insentiver til Virkemidler for Omstilling av Matsystemet

Alternativ tittel: Incentives for Measures for Food system Transition

Tildelt: kr 30,0 mill.

Utslipp av klimagasser må reduseres drastisk og raskt for å holde klimamålene i Parisavtalen innen rekkevidde. Matvaresystemet er en viktig kilde til utslipp, med stor innvirkning på arealbruk, biologisk mangfold og helse. I samarbeid med aktører innenfor matsektoren skal VOM (Virkemidler for Omstilling av Matsystemet) prosjektet 1) undersøke potensialene for økt plantebasert produksjon, 2) analysere drivere for forbruksvalg, anskaffelse og insentiver for bærekraftige forretningsmodeller, 3) utforske bærekraftige forretningsinnovasjoner og markedsmuligheter, og 4) analysere matvaresystemets overgangseffekter, konflikter og risikoer, og arbeide for større sammenheng i politikken og insentiver for overgang. Siden oppstart i 2021 har prosjektgruppen i VOM begynt med vekstforsøk av bondebønner i veksthus. En analyse og rapport på klimaeffekten av offentlig innkjøp av mat og drikke i samarbeid med PLATON prosjektet blir publisert i desember, og det jobbes med en studie av norske forbrukeres holdninger til bærekraft og forretningsutvikling hos norske matplattformer på nett. Et smakspanel har begynt med smakssammenligning av animalske og plantebaserte melkedrikk, og en review paper på bærekraftige forettningsmodeller for agri-food bedrifter er påbegynt i samarbeid med den svenske samarbeidspartner RISE, som også jobber med kartlegging av utenlandske selskap som lykkes med plantebaserte produkter som også kan produseres i Norge. Videre følges den nye regjeringen sitt arbeid med klimaplanen og mat-relaterte løfter på COP26. Prosjektets 2 PhD-studentene på WP2 og WP4 er godt i gang med kurs, planlegging av samarbeid med brukerpartner Oda.no (WP2) og skriving av første paper (WP4). Videre er det 3 MSc-studenter og 1 Postdoc som har blitt engasjert i arbeidet på WP1 og WP2. Oppstart og formidlingsarbeid i prosjektet har vært formidabelt: litt over et halvt år underveis er det registrert samlet 65 kronikker, intervjuer, podcasts, instagram blogs, presentasjoner og paneldebatter av de ulike forsknings og brukerpartnere. Prosjektet er dermed godt i rute med de planlagte aktiviteter.

Emissions of greenhouse gases must be drastically and rapidly reduced to keep the Paris Agreement climate targets within reach. The food system is a major source of emissions, with large impacts on land-use, biodiversity and health. We know to a great extent what we can do, but VOM will study how to support a shift towards a sustainable low emission food system by identifying the potential and barriers for changes in demand, production and innovation, and incentives that could realistically remove those barriers and realize the potentials. We will meet this objective by 1) investigating the potentials for more plant-based production, 2) analyzing drivers for consumption choices, procurement, and incentives for sustainable business models; 3) exploring sustainable business innovations and market opportunities; 4) analyzing food system transition sustainability impacts, conflicts and risks, and working towards greater policy coherence and incentives for transition; and 5) targeted and diverse communication. VOM will actively work with food system actors well positioned to contribute to a transition towards low-emissions sustainability, innovations and sustainable incentives and solutions. The proposal responds to several national and international policy and sector goals on food production, emission reductions, health and SDGs (3,8,12,13), thus ensuring potential uptake of knowledge in strategies, actions and consumer choices. VOM will use a multitude of qualitative and quantitative methods, experiments, communication and co-designed techniques reflective of its multidisciplinarity and connect to many synergy projects to promote sustainable action and changes in incentive structures to better align business and national food-climate policies. The team consists of 8 research partners (7 Norwegian, 1 international), 4 Norwegian food industry partners and innovators, 4 national networks/platforms and NGOs, and 4 advisory board partners from policy making and academia.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

BIONÆR-Bionæringsprogram

Temaer og emner

BioøkonomiLTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitetPolitikk- og forvaltningsområderMatNæringsmiddel og foredlingBransjer og næringerLandbrukLTP2 Bioøkonomi og forvaltningLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiPortefølje Energi, transport og lavutslippLTP2 Fagmiljøer og talenterBransjer og næringerLTP2 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerInternasjonaliseringMatMat, helse og velværeResponsible Research & InnovationRRI MedvirkningResponsible Research & InnovationBransjer og næringerHelsenæringenMatMat - Grønn sektorLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje Humaniora og samfunnsvitenskapNaturmangfold og miljøTerrestrisk arealbruk og arealendringFNs BærekraftsmålFNs BærekraftsmålMål 12 Ansvarlig forbruk og produksjonPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningPortefølje Landbasert mat, miljø og bioressurserBioøkonomiSektorovergripende bioøkonomiMatLandbrukPortefølje LivsvitenskapLandbrukSamfunns- og markedsperspektiver landbrukMatMat - Blå sektorMatMat - BlågrønnLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevnePolitikk- og forvaltningsområderFiskeri og kystGrunnforskningAnvendt forskningBioøkonomiØvrig bioøkonomiInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidPortefølje Industri og tjenestenæringerPolitikk- og forvaltningsområderHelse og omsorgPolitikk- og forvaltningsområderSkog, landbruk og matLavutslippFNs BærekraftsmålMål 2 Utrydde sultLTP2 Klima, polar og miljøNaturmangfold og miljø