Tilbake til søkeresultatene

PETROMAKS2-Stort program petroleum

GEOPARD - Geostatistical Event-based Object-model Predicted from Analogue Reservoir Deposits

Alternativ tittel: GEOPARD - Geostatistisk event-basert objektmodell predikert fra analoge reservoaravsetninger

Tildelt: kr 18,1 mill.

Prosjektnummer:

319951

Prosjektperiode:

2021 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Samarbeidsland:

Målet med GEOPARD-prosjektet er å få mer geologisk kunnskap inn i det statistiske rammeverket som brukes til å lage digitale 3D-modeller av geologiske avsetninger. Vi ønsker å gjøre modellene mer realistiske og enklere å bruke samtidig som det åpner opp for direkte bruk av data fra feltstudier som ellers ofte blir oversett. GEOPARD-prosjektet har som målsetning å formulere geologiske regler i et statistisk rammeverk. Denne fremgangsmåten legger seg tett på den geologiske grunnidéen ved å beskrive hvordan bergartene ble liggende til slutt, men uten å måtte gå inn i detaljene til de geologiske prosessene. Ved å operere innenfor det statistiske rammeverket, kan vi gjenbruke eksisterende algoritmer for å tilpasse modellene til data. Dette vil gjøre oss i stand til å identifisere simulerte reservoarer som er i tråd med både det geologiske konseptet og observasjoner. De fleste lagrene av petroleum på norsk sokkel består av sandstein, der små hulrom inne i steinen er fylt med olje og gass som kan begynne å strømme når produksjonen settes i gang. Disse sandsteinene eller reservoarbergartene er omsluttet av kompakt skifer som fungerer som barrierer for denne flyten. For å optimalisere produksjonen, så er det viktig å ha en god modell for utbredelsen av reservoarbergartene og eventuelle barrierer mellom dem. Denne utbredelsen er kontrollert av de geologiske prosessene som dannet reservoaret. Nye modeller med mer geologisk realisme gjør at vi kan hente ut verdier som skal brukes i modellen direkte fra geologisk feltdata som er tilgjengelig i store databaser. Det vil derfor bli lettere å nyttiggjøre seg disse dataene og den tilhørende geologiske kunnskapen. For å lykkes med dette tverrfaglige prosjektet har vi samlet eksperter fra geovitenskap, statistikk, geomodellering og programvareutvikling, og sammen med eksperter fra petroleumsindustrien utgjør vi et faglig sterkt team som nå gir oss i kast med utfordringen å innlemme mer geologi i statistikken.

This proposed project, referred to as GEOPARD, is about bringing more geological realism into the 3D subsurface models used by the Norwegian petroleum industry. The more than twenty year old technology commonly used today is long overdue for an upgrade, and the industry calls for a modern algorithm that can handle increasingly complex well patterns and ensure a realistic representation of the geology. Our solution is to integrate geological rules into the core of the proven Bayesian statistical framework. A geological rule can be for example the stacking pattern of facies objects as a result of the depositional process. A rule-based approach will produce geologically meaningful predictions, allow for efficient testing of geological scenarios and increase the value of reservoir and analogue data. The dominant task is to develop and implement a new facies modelling algorithm that can be used by the petroleum industry in their reservoir management workflows, and research tasks will be focused on supporting this development. The key challenge is to define a set of rules that balances geological realism with statistical consistency. We will utilize geological analogues to define and develop representative rules and objects. It is important that we manage to preserve geological realism in the presence of reservoir data. To support ease of use, we will implement an algorithm to estimate input parameters from interpreted analogue data stored in the SAFARI database. To succeed in this interdisciplinary project, we have joined the forces of geoscience at University of Bergen and statistics at NTNU in collaboration with the modelling community at Norwegian Computing Center. The project involves science recruiting through two research fellowships. International collaboration is established through John Howell at University of Aberdeen, the project leader for SAFARI.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

PETROMAKS2-Stort program petroleum