Tilbake til søkeresultatene

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Millennial Salmon

Alternativ tittel: Millennial Salmon

Tildelt: kr 12,0 mill.

Millennial Salmon er et strategisk partnerskap mellom verdensledende europeiske organisasjoner i lakseoppdrettsnæringens verdikjede. FoU aktører (Nofima & Sintef Ocean-Norge), fôr (EWOS Cargill-Norge) og råstoff (Innovafeed-Frankrike & Corbion-Nederland) produsenter og en grossist (Auchan-France) er i konsortiet samlet, med hovedmål å skape et kunnskapsbasert bærekraftig lakseprodukt som svarer på moderne Millennial livsprinsipper, med tanke på teknoøkonomiske, dyrevelferdsmessige, miljømessige og samfunnsmessige aspekter i en helhet. Soldatflue-produsent (Innovafeed) og heterotrofisk mikroalge produsent (Corbion) opererer med minimum bruk av areal og miljøressurs sammenlignet med konkurrerende alternativer, noe som er kritisk for prosjektet, da Millennial salmon setter søkelys på Livssyklusanalyse (LCA) for å definere klimaeffekter for de nye teknologiene, som setter scene for en Millennial laks i markedet. Prosjektkonseptet er basert på bruk av effektive teknologier som fermentering og sirkulær økonomi ved utnytelse av industrielle sidestrømbiomasser for en bærekraftig produksjon av lavtrofiske-arter (mikroalger og insekter) som ingredienser i fiskefôr. Bruk av DHA-rik Schizochytrium limacinum biomasse og soldatflue-mel kan dekke en betydelig andel av ernæringsbehovet til laks for langkjedede omega 3 flerumettede fettsyrer og høykvalitetsproteiner, noe som muliggjør bærekraftig fremtidig vekst i lakseoppdrettsnæringen uten behov for ytterligere avskoging eller risiko for villfiskbestander. Prosjektet har fokus på optimalisering mot høyst mulig bruk av heterotrofiske mikroalger og insektmel som erstatning for store deler av fiskeolje og soya i laksefôret med hensyn på å bevare laksens helse, velferd og ytelse samt fiskefôrets fysiske egenskaper, og på å demonstrere miljømessige og samfunnsmessige aspekter av de foreslåtte innovasjonene. I første rapporteringsperioden, prosjektarbeidet har hatt søkelys på aktivitetene i Arbeidspakke 1 (WP1), der vi undersøker effekten av å inkludere den flytende Corbion mikroalgebiomassen i økende inblandingsnivåer i ekstruderte fôrpellet for atlantisk laks enten i blandingen eller i coatingsprosessen, på både de tekniske egenskapene til de produserte pelletene og mikroalgebiomasses næringsstoffsfordøyelighet i atlantisk laksesmolt. Pelletenes fysiske egenskaper ble vurdert med hensyn til hardhet, holdbarhet, ekspansjon, vannstabilitet og mikrostruktur visualisert i en CT-skanner. Fordøyelighetsforsøket er pågående. Partnerne har etablert og deltatt på regelmessige prosjektmøter og dedikert til å kommunisere prosjektet med dets formål gjennom intervjuer, pressemeldinger og prosjektets første nyhetsbrev, publisert 1. oktober 2021.

Millennial Salmon is a strategic partnership among organisations along the value chain of salmon production with the aim to create a knowledge based sustainable product that answers to modern Millennial principles of life, considering technoeconomic, animal welfare, environmental and societal aspects as a whole. The cooperation of two world leaders in Novel Feed Ingredient production (InnovaFeed and Corbion), operating with minimum land and resource demand compared to competing alternatives, and the project’s focus on the Life Cycle Assessment (LCA) approach to provide an comprehensive figure on climate impact, will set the stage for a Millennial generation salmon in the markets. The project concept is based on utilising efficient technologies such as fermentation and circular economy transformation of industrial side stream biomasses into microalgae and insects for a sustainable production of low trophic species for ingredients for aquafeed. The combination of Corbion DHA-rich Schizochytrium limacinum biomass and InnovaFeed Black Soldier Fly Larvae meal will enable satisfying large parts of the nutritional requirements of salmon in high quality proteins and Long Chain omega 3 Polyunsaturated Fatty Acids, allowing for sustainable future growth in salmon industry without the need of further deforestation or compromising wild fish biodiversity. The Millennial Salmon value chain in the consortium is completed by the active participation in the project of the globally leading feed producer Cargill, the salmon producer MOWI, the French salmon processing company Labeyrie and the French retailer Auchan. The project works will focus on optimally maximising dietary inclusion of heterotrophic microalgae and insect meal substituting large part of fish meal, soy protein concentrate and fish oil without negative effects in salmon health, welfare and performance or in the physical feed properties, as well as to demonstrate the environmental and societal aspects of the suggested innovation. The Millennial salmon project will have significant European impact including leading stakeholders from Norway (Nofima, Sintef Ocean, Cargill/ EWOS), the Netherlands (Corbion) and France (InnovaFeed, Auchan).

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning