Tilbake til søkeresultatene

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Depressive disorder in primary care – an integrated solution for improving treatment and preventing severe outcome

Alternativ tittel: Depressive lidelser i primærhelsetjenesten: En integrert løsning for å bedre behandlingen og forebygge negative langtidseffekter

Tildelt: kr 16,0 mill.

Depresjon er en av de hyppigste psykiske lidelsene og ca. 15 % av befolkningen vil rammes i løpet av livet. Personer med en depresjon sliter ofte med tristhet, manglende glede, lavt energinivå, konsentrasjonsproblemer samt endringer i søvn og spisemønster. Behandling av depressive lidelser er en stor og økende utfordring for primærhelsetjenesten. Vi vet i dag at samtaleterapi (psykoterapi) og medisiner (antidepressiva) har en god effekt på depressive plager. Mange blir likevel ikke helt kvitt sine plager og veldig mange får tilbakefall. Et siktemål med dette prosjektet er å undersøke en ny behandlingsmetode kalt «Attentional Bias Modification; ABM» i kombinasjon med antidepressiva. ABM er et digitalt program hvor personene trener på å endre oppmerksomhetsfokus fra negative til mer positive stimuli. Personer med depresjon har en gjennomgående tendens til å rette oppmerksomheten mot det negative noe som bidrar til å opprettholde triste og negative tanker og følelser. Da er det lett å tenke seg at denne «tilbøyeligheten», dersom den ikke modifiseres, kan opprettholde depresjonen og gi en økt risiko for tilbakefall. Vi vil i dette prosjektet gjennomføre en multisenterstudie med denne metoden (ABM) i kombinasjon med antidepressiva, noe som tidligere ikke er gjort. Prosjektet vil også, ved hjelp av ny digital teknologi, utvikle en behandlings- og forebyggingsstrategi for depressive lidelser i primærhelsetjenesten. Ved hjelp av moderne digitale verktøy vil vi kunne følge symptomnivået for personer som sliter med en depressiv lidelse på en helt annen måte enn tidligere. På den måten kan man forebygge forverringer i tilstanden, sette inn optimale behandlingstiltak og bedre prognosen på lang sikt. Denne digitale infrastrukturen vil også gjøre det lettere å sette i gang nye og store prosjekter som kan bedre behandlingen av psykiske lidelser i primærhelsetjenesten, hvor de fleste med psykiske lidelser i Norge blir behandlet.

Major Depressive Disorder (MDD) is a debilitating disorder that affects 15% of the population and is a leading cause of disability worldwide. The treatment and management of depression is a major and increasing health care challenge for municipalities. Although both psychotherapy and antidepressant medications are effective, it is not uncommon for a patient with MDD to have temporary symptom reduction after treatment but require an extended amount of time for full restoration of function. A major concern related to long-term outcome is suicide, which is significantly higher in people with MDD than the rest of the population. The core aim is to test the effect of a novel intervention for acute depression (RCT) by combining psychological (Attention Bias Modification) and pharmaceutical approaches customized for primary care setting. Increased synaptic plasticity may be one of the therapeutic mechanisms of antidepressants. However, enhancing plasticity alone may not lead to a sufficient treatment response in all individuals affected by depression. Indeed, entrenched attentional biases seen in depression, such as the tendency to focus on and recall negative information, may persist. The RCT will be low-cost due to application of novel Information, Communication and Technology (ICT) tools for data collection, as well as integration with Norwegian registries and biobanks in order to improve the clinical evaluation and identify disease characteristics relevant for the prevention of severe long-term outcome. The results from this study will have broad ramifications, including devising a strategy for stratification of patients into responders and non-responders that will enable better disease management and efficient use of health care resources. By building the approach on an integrated ICT solution, we will also provide a “package of tools” that ensures a less costly pipeline for clinical trials in mental illnesses, as well as a rapid implementation into clinical care.

Budsjettformål:

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering