Tilbake til søkeresultatene

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

KSP: Sensor-guided enzymatic protein hydrolysis and separation technologies for tailored biomanufacturing of bioactive peptides

Alternativ tittel: Skreddersydd produksjon av bioaktive peptider ved bruk av sensorstyrt enzymatisk proteinhydrolyse og separasjonsteknologi

Tildelt: kr 8,1 mill.

Enzymatisk proteinhydrolyse (EPH), en prosess hvor enzymer brukes til å bryte ned proteiner til peptider (dvs. små kjeder av aminosyrer) og aminosyrer, er en bioteknologisk løsning som brer om seg innen utnyttelse av restråstoffer fra matproduksjon. Det økonomiske potensialet er stort, og teknologien kan bidra til en vesentlig verdiøkning av tradisjonelle restråstoffer. Bioaktive peptider er et av produktene som kan produseres ved bruk av EPH. Slike spesialiserte bioaktive peptider kan finne anvendelser som helsefremmende ingredienser eller tilskudd med kolesterolsenkende, blodsukkerregulering og blodtrykkssenkende effekter. Med dagens EPH-prosesser produseres i stor grad et ikke-raffinert proteinhydrolysat, dvs. en meget kompleks blanding av store proteiner, mindre peptider og aminosyrer. Denne kompleksiteten gjør at behovet er stort for nedstrøms prosessering av proteinhydrolysater til fraksjoner med mer spesifikke og markedstilpassede egenskaper. TailoTides har en tverrfaglig tilnærming til målet om å utvikle nye EPH-prosesser for produksjon av skreddersydde bioaktive peptider fra animalske og marine restråstoffer (dvs. skjærebein av fjærfe og Calanus finmarchicus). Dette vil skje gjennom å kombinere forskning innen bioteknologi, molekylærbiologi, analytisk kjemi, sensorteknologi og separasjonsteknologi. I tillegg til å utvikle EPH-prosesser, vil prosjektet bidra til nye anvendelser av peptider fra restråstoffer av henholdsvis fjærfe og C. finmarchicus med helsefremmende effekter, som for eksempel mot type 2-diabetes. I TailoTides vil to forskningsinstitutter (Nofima AS og AquaTeam COWI) samarbeide med to industripartnere som har investert betydelig i bioteknologisk prosessering de siste årene (Calanus AS og Norilia AS).

Enzymatic protein hydrolysis (EPH) is a biotechnological solution well-recognized as a central element of the circular bioeconomy mobilization in the food industry that can potentially transform food processing by-products to revenue streams. Bioactive peptides are one of the potential high-end products that can be produced using EPH. However, in order to realize this potential, a number of technological barriers are yet to be solved and EPH has to be transformed from a traditional crude hydrolysate production platform to a tailored biomanufacturing process. TailoTides combines bioactivity-guided enzymatic protein hydrolysis, advanced water filtration technologies and sensor technologies for tailored production of bioactive peptides from underutilized agricultural and marine biomasses (i.e., poultry by-products and Calanus finmarchicus). With a focus on health promoting bioactive peptides towards selected cardiometabolic diseases, TailoTides aims at: -Discovery of bioactive peptides based on advanced in vitro screening tecnologies -Development of tailored enzymatic protein hydrolysis process for production of potent hydrolysates -Development of industrially-relevant separation and refining process based on advanced technologies from water treatment sector. -Development of sensor and bioanalytical technologies for a controlled and optimal production of the desired bioactive peptides. TailoTides represents a highly cross-disciplinary project which brings cutting-edge science in biotechnology, molecular biology, analytical chemistry, sensor technology and separation technologies together with industrial experience in EPH. A successful implementation of results from TailoTides is expected to generate new scientific knowledge that can potentially transform and set new standards to the current practices in EPH industry.

Aktivitet:

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping