Tilbake til søkeresultatene

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Environmental impact of Methane seepage and sub-seabed characterization at LoVe - Node 7

Alternativ tittel: Miljøpåvirkning av metanutslipp og karakterisering under havbunnen ved LoVe - Node 7

Tildelt: kr 18,3 mill.

Vi lever i en kritisk tid i vår historie på grunn av trusselen fra de hurtige klimaendringene. Forskere og myndigheter har fokusert mye av sin tid og energi på å takle de menneskeskapte utslippene av karbondioksin (CO2). Men vi bør ikke miste metangassen (CH4) ut av synet, da denne klimagassen er mye kraftigere enn CO2. Metanutslipp fra havet er fortsatt et mysterium. Oppvarmingen av bunnvannet i havene kan føre til økte utslipp av CH4 fra havsedimentene til vannsøylen. Dette kan skje ved at metanis smelter ? de såkalte gasshydrater. Hydrater er CH4 i fast form som er lagret i havbunnsreservoarer i store mengder. De holdes stabile av kalde temperaturer og høyt trykk. Olje- og gassutvining kan også destabilisere denne sårbare likevekten. Det kan føre til større metanutslipp, som blant annet kan føre til økt havforsuring. Havforsuring kan true helsen til de lokale økosystemene. Slipper CH4 ut av havet, og ut i atmosfæren vil føre til økning i det globale klimagassbudsjettet. Hola-djupet i Lofoten og Vesterålen huser et stort korallrev og er av vesentlig betydning for de enorme fiskebestandene i området. Det er også et område med metanlekkasjer fra havbunnen. Hvorfor trives korallrevet der, til tross for en mulig havforsuring på grunn av CH4 utslipp? Hva er det som påvirker disse utslippene og hvordan påvirker de havbunnen og vannsøylen i nærheten? Hvor lenge har denne lekkasjen pågått? Hvor blir metanen av? Hvor store mengder av karbon slipper ut av habunnen? EMAN7 skal svare på disse spørsmålene ved brukav det banebytende kabla observatoriet LoVe. Vi skal også gjøre årlige feltobservasjoner i området. Et av LoVe-observatoriene er utplassert i et metanutslippsområde og gjør et kontinuerlig spekter av fysiske, biologiske og kjemiske målinger. Disse målingene vil gi vårt tverrfaglige forskningsteam et fullstendig bilde av økosystemets respons på CH4 utslipp, og et innblikk i hva som skjer med dette systemet over tid.

At a time when climate change in no longer a debate, much focus has been placed on reducing anthropogenic inputs of greenhouse gases such as carbon dioxide (CO2). However, methane (CH4, a more potent greenhouse gas compared to CO2) associated with underwater reservoirs of hydrocarbons, can erupt as climate driven changes to the physical environment reduce its stability. In addition, increased anthropogenic activities in hydrocarbon rich areas (i.e., oil and gas exploration) may cause additional release of greenhouse gases (CH4 and CO2) altering several biogeochemical processes and threatening health of the local ecosystem. The EMAN7 project will use the state of the art observatory facility located in the resource rich area of Lofoten-Vesterålen (LoVe) for monitoring a wide range of physical, biological and chemical parameters associated with cold-water coral reefs and CH4 seepage. These parameters will provide cross-disciplinary research with a complete picture of the ecosystem response to CH4 seepage, as well as temporal and spatial variation of the seepage system itself. Furthermore, as this region serves as a conduit of warm Atlantic water transport to the Arctic, data collected at the LoVe nodes will provide needed insight to predict potential impacts of climate change in Arctic regions. Annual research surveys in the Hola Trough will complement the long-term data with spatial variability in CH4 seepage and greenhouse gases exchange across air-sea interface. We also anticipate that the results of our proposed research will improve the understanding of sub-seafloor fluid flow over a wide range of systems that are involved in the transfer of carbon from the sub-seafloor to the ocean. These results will thus provide constraints to estimate fluxes both at the studied sites and globally, while gaining particular insight into the properties, dynamics and fluxes of sediment-hosted systems.

Budsjettformål:

PETROMAKS2-Stort program petroleum