Tilbake til søkeresultatene

KVINNEHELSE-Kvinners helse og kjønnsperspektiver

Obstetric Care in Norway - A Collaborative and Knowledge-building project

Alternativ tittel: Fødselsomsorg i Norge - et samarbeids- og kompetansebyggende prosjekt

Tildelt: kr 12,7 mill.

Fødselsomsorg i Norge - et kompetansebyggende samarbeidsprosjekt forankret ved Folkehelseinstituttet. Det er lite kunnskap om hvordan tilgjengelighet til ulike typer fødeinstitusjoner og fødestedet influerer på fødselsutfall hos mor og barn i høyinntektsland. Vi har tidligere vist en betydelig nedgang i antall fødeinstitusjoner i Norge over mange tiår, med økende reisetid for mor til nærmeste institusjon, og økende geografisk ulikhet i fødselsutfall forbundet med dårligere tilgjengelighet. Vårt nye prosjekt har som hovedmål å bidra med ny og bedre kunnskap om hvordan tilgang til ulike typer fødeinstitusjoner og fødestedet påvirker risiko for alvorlig sykdom og død for kvinnen og foster/nyfødte i forbindelse med fødsel, med særlig fokus på sårbare grupper som innvandrerkvinner og på kvinner bosatt i distriktene. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med fødselsleger fra kvinneklinikkene i Stavanger, Bergen og Drammen og med Den norske Jordmorforening og Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning. Norsk Gynekologisk Forening og Norske Kvinners Sanitetsforening er brukerrepresentanter. Sammen med samarbeidspartnerne våre tar vi sikte på å utvikle nye og bedre mål for alvorlige komplikasjoner hos kvinnen ved svangerskap og fødsel med bruk av registerdata og forløpsanalyser som vil prøves ut for behandlingsforløpet hos kvinner som opplever alvorlige komplikasjoner. Vi vil også kartlegge utfall for foster og nyfødte. Et viktig mål er videre å studere hvordan reisetid mellom mors hjemsted og nærmeste fødeinstitusjon samt fødestedstype influerer på risiko for alvorlige komplikasjoner for mor og barn. Beregningen av reisetid er gjort med basis i individuelle geografiske data, noe som er unikt i vår studie. Internasjonale sammenligninger vil gi ytterligere kunnskap om hvordan helsetjenesten kan forebygge alvorlige fødselskomplikasjoner. Resultatene vil bidra til å avdekke barrierer som hindrer rett behandling til rett tid og til å iverksette tiltak som kan redusere sosial ulikhet i helse.

Knowledge of how availability of and access to different types of obstetric institutions (OI) impact maternal and perinatal clinical outcomes in high-income contexts is lacking. Our previous results showed increased geographic differences in availability of OI over time, and associations between longer travel time to nearest OI and adverse maternal and perinatal outcomes. We will use updated geographic information to estimate individual travel time to the nearest OI for women who delivered in the study period, and assess severe maternal morbidity (SMM), perinatal mortality and neonatal morbidity by travel time and place of delivery, using WHO guidelines and volume to classify institutions. Analysing outcomes across population groups can yield important information about barriers to receive timely and appropriate care, such barriers may differ between vulnerable groups. Case-review audits based on data from women who experience severe, potentially life-threatening morbidity but survive yield further knowledge about successes and barriers to provision of appropriate healthcare. We will validate diagnosis- and treatment-based definitions of SMM and evaluate the possibilities to routinely monitor SMM on a national scale. National and international comparisons may yield valuable information concerning health care practices preventing severe morbidity or death. The collaboration with obstetric clinicians and the Norwegian Midwives Association is novel and key to inform and implement results according to clinical needs. The project uses linked data from the Medical Birth Registry of Norway with 1.1 mill deliveries 1999-2018, the Norwegian Patient Registry, and individual geographic address coordinates from Statistics Norway. For case audits we will use Mothers and Babies Reducing Risk through Audits and Confidential Enquiries forms (MBRRACE; UK). The results will inform public debate, health policy descisions, clinical care and enable informed descisions for women.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

KVINNEHELSE-Kvinners helse og kjønnsperspektiver

Finansieringskilder