Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

OpenAR – Framework for augmented reality in advanced maritime operations

Alternativ tittel: OpenAR - Rammeverk for utvidet virkelighet i avanserte maritime operasjoner

Tildelt: kr 11,7 mill.

Prosjektnummer:

320247

Prosjektperiode:

2021 - 2025

Geografi:

Augmented reality, eller utvidet virkelighets teknologi (AR), gjør det mulig å legge digital informasjon inn i dine fysiske omgivelser ved hjelp av digitale briller. I maritime operasjoner må en bruker styre avansert utstyr samtidig som han eller hun følger med på det som skjer utenfor skipsbroen. Det er sannsynlig at AR teknologi kan gjøre slike operasjoner tryggere ved å redusere tiden en bruker trenger å se vekk fra sine omgivelser for å bruke digitale systemer. AR er i rask utvikling, men teknologien er fremdeles umoden i maritim sektor og det mangler kunnskap om hvordan AR sikkert kan tas i bruk av industrien. For å løse dette problemet skal vi utforske hvordan man kan utvikle brukervennlig, sikker og effektiv AR støtte for avanserte maritime operasjoner. Vi vil gjøre dette gjennom en iterativ og brukersentrert forskningsprosess i tett samarbeid med et sterkt konsortium av ledende akademiske, industri og offentlige aktører. Prosjektet skal lede til et designrammeverk som vil bestå av et sett med verktøy og regler som støtter design av brukersentrerte AR systemer tilrettelagt for maritime operasjoner. Resultatet av OpenAR skal publiseres som en utvidelse av OpenBridge, som er et norskutviklet åpent rammeverk for design av maritime arbeidsplasser.

Augmented reality (AR) can reduce risk and improve efficiency in advanced maritime operation (AMO) workplaces by superimposing relevant numerical and graphical information on a mariner’s field of view using head-mounted displays (HMD). However, due to the lack of frameworks for adapting AR technology to the maritime context and specific industrial requirements and regulations, the full potential of AR has not yet been realised. OpenAR is a collaboration project that will improve this situation by delivering open source design frameworks for the realization of AR applications in AMO. To achieve this, it is necessary to implement a user-centred, field-driven, iterative and open research strategy with specific, world class industrial and academic partners. OpenAR brings together AR technology developer Microsoft; operators Equinor and Technip FMC; ship and ship system designers Vard [V] and Blue CTRL, regulatory bodies Norwegian Coastal Administration and Norwegian Maritime Authority, and academic AR and operation specialists The Oslo School of Architecture and Design, University of South East Norway and University of Bergen. OpenAR will expand the OpenBridge design system with AR-based user interface (UI) components that are compatible with traditional screen-based UIs. In doing so, OpenAR will benefit from, and build upon OpenBridge´s innovation community composed of more than 250 organisations to accelerate technology exploration, prototype generation and evaluation, and regulatory development. As a result, OpenAR will develop significant knowledge and build research competences to address the following critical challenges: (1) digitalization of the maritime industry, (2) improving safety at sea, (3) generating cost-effective, new opportunities in the ocean industries, (4) supporting the safe and efficient design of autonomous and semi-autonomous systems and their future workplaces.

Aktivitet:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2