Tilbake til søkeresultatene

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Development of Arctic maritime logistics and intermodal sea-land transport connections: Implications for the Barents Euro-Arctic Region

Alternativ tittel: Utvikling av arktisk maritim logistikk og intermodale transportforbindelser sjø-land: Implikasjoner for Barents Euro-Arctic Region

Tildelt: kr 7,5 mill.

Transportinfrastrukturen i Barents Euro-Arctic Region (BEAR) er i dag delt langs nasjonale grenser i forskjellige nasjonale transportsystemer. Transport over landegrensene er ekstremt begrenset, noe som hindrer lokal økonomisk utvikling. Studien tar sikte på å designe et mer tilkoblet, effektivt og kostnadseffektivt maritimt logistikksystem i BEAR preget av intermodale transportforbindelser med vei- og jernbanetransport. For å nå dette målet evaluerer og analyserer vi nåværende maritime logistikkoperasjoner og intermodale sjølandforbindelser i Barentsregionen; (2) foreslå måter å øke andelen av den samlede laststrømmen ved hjelp av maritim transport, med tanke på logistikk kostnader og utslipp. Prosjektet er tverrfaglig . Konsortiet omfatter derfor eksperter som representerer flere fagfelt fra seks organisasjoner lokalisert i Norge og Russland, og det etablerer et kompetansesenter for arktisk transport og logistikk . I tillegg inneholder vårt forslag innspill fra en rekke interessenter, inkludert brukere av havnene, tjenesteleverandører, havneoperatører, havnemyndigheter, rederier, lasteeiere og lokale myndigheter. Denne interessent deltakelsen vil bidra til identifisering av maritime logistikk- og omlastingsoperasjoner i Barentsregionen, samt tjenestene og designfunksjonene som kreves for å møte disse behovene. Vårt forskningsteam vil opprettholde et nært samarbeid med alle sentrale

This project aligns with the gov.’s objective to “provide an efficient, accessible, safe and environmentally friendly transport system that covers society’s needs for transport as well as promoting regional development”. The project is also in line with the NTP, Joint Barents Transport Plan and the UN SDG goals. In this context, we will propose a more connected, efficient and cost-effective maritime logistics system that will represent high degree of innovation in the following areas: The study will provide critical new data and knowledge regarding transport flows and needs in the Barents region. The proposed framework for identification of a proper design and location for a logistics hub will enable practitioners to address similar logistics needs. The new maritime logistics system developed by this project will create economic and logistical benefits. The project: - will assess the latest logistics technologies and concepts available to promote the most efficient, reliable and profitable logistics operations while minimizing environmental impact. Safer shipping will reduce risks to the practitioners and the environment. -will also establish a Competence Centre on ATL in Kirkenes, with several leading logistics experts tied to the UArctic TN /ATL chaired by CHNL. The center will promote innovative green solutions in the Barents region. Findings from this project have the potential to contribute to the society in the following way: Improved logistics system has : -the potential to strengthen the BEAR as an important supply region -and enhanced connectivity also have the potential to increase business and industrial cooperation and trade. - will reduce emissions and negative health impact. The project also targets other social benefits. Increased regional mobility will also improve access to health services, enhance the well-being of the local population, promote increased educational opportunities, increase local job prospects, and promote cultural activities.

Aktivitet:

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser