Tilbake til søkeresultatene

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Increased SUStainability through a higher use of barley and oats in BROILer production

Alternativ tittel: Økt bærekraft gjennom bruk av mer bygg og havre i slaktekyllingproduksjonen

Tildelt: kr 7,3 mill.

Prosjektnummer:

320308

Prosjektperiode:

2021 - 2025

Geografi:

Samarbeidsland:

Slaktekyllingproduksjonen er blant de mest bærekraftige husdyrproduksjonene som følge av høy effektivitet, lavt klimagassutslipp og næringrike og sunne produkter. Korn utgjør vanligvis hoveddelen av fôret, med mais og hvete som de viktigste kornslagene. Ingen bruk av disse kornslagene er mere effektiv enn i slaktekyllingproduksjonen når disse som følge av forbrukerpreferanser og/eller tekniske egenskaper ikke kan brukes som mat direkte. Men i land som Norge er det ikke mulig å dyrke disse kornslagene i store deler av landet på grunn av et kaldt klima, og kornproduksjonen er dominert av bygg og havre. Disse kornslagene kjennetegnes ved å ha et høyt innhold av fiber i form av skall og tykke cellevegger, som slaktekylling har en lavere toleranse for enn andre husdyrslag. De løselige celleveggfibrene kan ha antinutritive egenskaper ved å fange næringsstoffene i celleveggstrukturer eller et viskøst nettverk av fibre i tarminnholdet. De uløselige fibrene er hovedsakelig inerte komponenter som tynner ut fôret og resulterer i et ugunstig miljø gjennom den høye gjødselproduksjonen. Imidlertid har det blitt vist at et visst nivå av skall er gunstig for fôrutnyttelse og tarmhelse via stimulering av en normal utvikling av fordøyelseskanalen. Målet med dette prosjektet er å manipulere fiberinnholdet i bygg og havre, og å finne det optimale innholdet for bruk av store mengder av disse kornslagene i slaktekyllingfôret uten negative produksjons- eller helseeffekter. Skallinnholdet vil bli optimalisert gjennom avskalling og/eller bruk av skalløse sorter, mens innholdet av løselig fiber vil bli minimert gjennom målrettet prosessering og maksimalisering av effekten av tilsatte fibre-spaltende enzymer i øvre fordøyelseskanal. I tillegg vil stivelses- og proteinfordøyelsesdynamikken bli studert i detalj for å få innsikt i mekanismene som forklarer den usedvanlig høye fordøyelses- og absorpsjonskapasiteten hos slaktekylling

Broiler farming is a sustainable and healthy animal production due to its high efficiency, low climate gas emission and nutritious and low-fat products. However, imported cereals like maize and wheat constitute a large part of the diet, while barley and oats are not used to any extent, despite being the most important feed cereals produced in Norway. A high use of imported cereals damages the image of an important section in Norwegian agriculture. But equally important is that this practice may also pose a risk to the production system in Norway in a future situation where requirement for barley and oats for other animal productions decrease, e.g. due to production changes or reduced consumption of red meat. In such a situation, broiler farmers must be able to base their diets on barley and oats if the system is to avoid oversupply of theses cereals. To achieve the aim of a 50 % reduction in the use of imported cereals in broiler diets by an increased use of Norwegian barley and oats, we will identify obstacles to a high use of barley and oats, and will carry out research to overcome these obstacles. Through research into the use of dehulled cereals and improved methods for enzymatic removal of soluble fibre, we will optimize fibre levels in the diets in regards to performance, nutrient utilization and gut health. Further, we will study differences in digestion and flow dynamics of starch, protein and fibre between cereal species to further optimize diets based on barley and oats, e.g. through manipulation of feed processing conditions. In the latter stage of this project, diets will be adapted to commercial use through tests performed at poultry farms, followed by commercial implementation through research partner cooperation and targeted general communication. In addition to assessing all commercially important production parameters, detailed analysis of nutrient flow will be carried out, as well as state-of-the-art microbiota analyses. .

Budsjettformål:

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Finansieringskilder