Tilbake til søkeresultatene

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Implementation of Patients Safety Checklist (PASC) in Surgery, a Stepped Wedge Cluster RCT - Effects on Patient and Implementation Outcomes

Alternativ tittel: Pasientens helsetjeneste: Effekt og implementering av pasientenes kirurgiske sjekkliste - en stegvis kluster randomisert kontrollert studie

Tildelt: kr 12,4 mill.

Alle som må operere ønsker at dette skal skje uten komplikasjoner. Pasientene påvirker suksessraten ved operasjoner enten de ønsker det eller ikke. Vi vil gi pasientene mer kunnskap om hvordan de kan bidra til en komplikasjonsfri operasjon. Operasjon er en stor påkjenning for kroppen. Kirurgen har ansvar for at operasjoner gjennomføres på en trygg måte. I løpet av de siste årene har sykehusene utviklet sjekklister for å redusere antall komplikasjoner. Pasienter kan også påvirke risikoen knyttet til operasjon. Det de gjør både før og etter operasjoner kan bidra til å forebygge komplikasjoner. Pasienter vil få økt kunnskap om hvordan de kan forberede seg til operasjon. En sjekkliste før og etter operasjon med konkrete tiltak kan øke pasientens kunnskap om hva de selv kan gjøre for å unngå komplikasjoner. Denne informasjonen kan forebygge uønskede hendelser, og fremmer heling og restitusjon. For å kunne måle i hvor stor grad sjekklistene kan bidra til å reduserer antall komplikasjoner trenger vi en behandlingsgruppe med 2660 pasienter og en like stor kontrollgruppe. Behandlingsgruppen får sjekkliste mens kontrollgruppen gjennomfører operasjon som vanlig. Når alle pasientene er ferdig med operasjonen vil vi sammenligne antall komplikasjoner og undersøke hvor mange som måtte legges inn på nytt igjen. Pasienter som er dårlig ernært får oftere infeksjoner i operasjonssåret, blant annet fordi såret bruker lenger tid på å gro. I en egen ernæringsdel vil vi derfor undersøke om pasientene kan kartlegge egen risiko for dette og om de vil ta kontakt med en klinisk ernæringsfysiolog for å få hjelp til å få et bedre kosthold som forebygger komplikasjoner. Det er ikke lett å endre hverdagrutiner. Derfor skal det undersøkes hvilke tiltak i sjekklisten som er gjennomførbare, hva som er til hinder for bruk og om sjekklistene kan forbedres. Det blir gjennomført en helseøkonomisk analyse av prosjektet for å sikre at sjekklistene er økonomisk nyttig for helsetjenesten.

Building on the Norwegian Patient Safety Program’s target areas, the Patients’ Surgical Checklist (PASC) will be addressing preventive measures and empowering patients to become more involved in their safety, before and after surgery. PASC will be the first checklist study using a RCT design to examine effects of patients using their own checklists to avoid preventable patient harm. The project will re-use existing health and personal data collected from patient records as outcome measures. A consortium of all relevant stakeholders and users will participate: two hospitals with seven surgical clusters, patient representatives, representatives of general practitioners, and interdisciplinary in-hospital professionals. The project has also reference groups from the Norwegian Healthcare Investigation Board (UKOM) and the Norwegian National Advisory Unit on Disease Related Undernutrition. Further, important project partners are information and communications technology companies (Helse-Vest IKT and CheckWare service delivery), general practitioners, and national and international research partners leading in the field of patient safety, implementation science and health economics. The Norwegian Directorate of Health endorses the application.

Aktivitet:

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering