Tilbake til søkeresultatene

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Implementation of Patients Safety Checklist (PASC) in Surgery, a Stepped Wedge Cluster RCT - Effects on Patient and Implementation Outcomes

Alternativ tittel: Pasientens helsetjeneste: Effekt og implementering av pasientenes kirurgiske sjekkliste - en stegvis kluster randomisert kontrollert studie

Tildelt: kr 12,4 mill.

Pasientens kirurgiske sjekkliste (PASC) bygger på innsatsområder i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet (I trygge hender 24/7). Målsettingen er å styrke pasienters involvering i egen pasientsikkerhet og å forebygge pasientskader i det kirurgiske forløpet. PASC er utviklet sammen med pasienter, pasientrepresentanter og helsepersonell (leger, sykepleiere, farmasøyter, ernæringsfysiologer, ledere). Gjennomførbarhet av sjekklisten testes og valideres av kirurgiske pasienter. Studien gjennomføres over en periode på 4 år i to norske sykehus. Det er en stegvis gruppe-randomisert og kontrollert studie, hvor vi sammenligner kontroll- og intervensjonsgruppene fra syv kirurgiske spesialiteter og avdelinger. I kontrollgruppen mottar pasientene standard behandling og de sammenlignes med pasienter i intervensjonsgruppen (sjekkliste-gruppen). I intervensjonen får pasientene mulighet til å vurdere egen risiko for underernæring, som en del av sjekklisten. Totalt inkluderes 5320 pasienter i studien. Primære utfallsmål i PASC studien er postoperative komplikasjoner (inkludert dødelighet, liggetid og re-innleggelse i sykehus). Pasient- og helsepersonells erfaringer med sjekklisten og tilbud om ernæringsveiledning før sykehusinnleggelse for operasjon blir også undersøkt. Noen tilfeldig utvalgte kirurgiske pasienter inviteres til å delta på fokusgruppeintervju og motta spørreskjema. Prosjektet studerer videre pasienterfaringer med involvering av pasienter i egen pasientsikkerhet og implementeringsprosesser. I tillegg blir helseøkonomiske perspektiver ved implementering av pasientsjekklisten undersøkt.

Building on the Norwegian Patient Safety Program’s target areas, the Patients’ Surgical Checklist (PASC) will be addressing preventive measures and empowering patients to become more involved in their safety, before and after surgery. PASC will be the first checklist study using a RCT design to examine effects of patients using their own checklists to avoid preventable patient harm. The project will re-use existing health and personal data collected from patient records as outcome measures. A consortium of all relevant stakeholders and users will participate: two hospitals with seven surgical clusters, patient representatives, representatives of general practitioners, and interdisciplinary in-hospital professionals. The project has also reference groups from the Norwegian Healthcare Investigation Board (UKOM) and the Norwegian National Advisory Unit on Disease Related Undernutrition. Further, important project partners are information and communications technology companies (Helse-Vest IKT and CheckWare service delivery), general practitioners, and national and international research partners leading in the field of patient safety, implementation science and health economics. The Norwegian Directorate of Health endorses the application.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering