Tilbake til søkeresultatene

KLIMAFORSK-Stort program klima

Land-use change and changing windpower governance: Process, practices and pressure

Alternativ tittel: Endringer i arealpress og vindkraftutvikling: Prosesser, praksiser og press

Tildelt: kr 9,2 mill.

Prosjektet analyserer endringer i prosedyrer for beslutninger om konsesjon av vindkraft i Norge, og hvordan disse påvirker utfallets legitimitet og press på endring av arealbruk i urørte områder. Ved å anvende sammenligninger med Sverige og planlegging av hyttefelt vil funnene sikres en videre anvendelse. Gjennom dette fokuset henvender WINDGOV seg til et kontroversielt tema i norsk og europeisk offentlighet og forvaltning. WINDGOV hviler på inkluderingen av sentrale brukerpartnere som representerer relevante myndigheter og interessenter på alle nivåer, i tillegg til en svært erfaren og tverrfaglig forskningsgruppe med lang kompetanse innenfor statsvitenskap, juss, og offentlig planlegging. Med dette utgangspunktet vil prosjektet først studere den gradvise endringen i arealbruk forårsaket av utvikling innen vindkraft og hytteutbygginger over tid. Prosjektgruppa vil deretter analysere hvordan endringene i konsesjonsordningen påvirker legitimitet for vindkraft og har ført til et kraftig skifte i kommunenes standpunkt til vindkraft. Etter dette vil vi utnytte mulighetene i kontrasterende sammenligninger. Her vil vi analysere planlegging av vindkraftutbygginger sammenlignet med planlegging av hytteutbygginger, for å utvikle kunnskapen om hvordan planordninger, lokal forankring og andre faktorer fører til forskjeller i opplevd legitimitet og arealutvikling. Parallelt med dette arbeidet vil prosjektgruppen sammenligne juridiske rammer og praksis for juridiske praksiser for vindkraft i Norge og Sverige. Et dedikert fokus på kommunikasjon og inkludering av prosjektets brukerpartnere muliggjør tverrfaglig kunnskapsutvikling som er svært relevant for brukerpartnerne, offentlige praksiser, politikk og andre berørte. I tillegg vil prosjektet bidra til den akademiske forskningsfronten om konsesjons- og planleggingspraksiser og hvordan disse påvirker legitimitet og press på arealer.

The project analyses changes in windpower licensing in Norway, and their influences on outcome legitimacy and pressure on land-use change in untouched areas. Also, comparisons with Sweden and a contrasting case of second homes planning contributes to the findings. Research on licensing schemes and their outcomes has been limited, with some exceptions. In studying this, WINDGOV addresses head on a currently polarised and highly controversial area in Norwegian and European public management and general public. WINDGOV rests on the inclusion of key user partners representing relevant authorities and stakeholders at all levels, and a highly experienced and interdisciplinary research group. With these assets the project studies the incremental land-use from windpower and second homes over time (WP1); the changes in licensing scheme and influence on output legitimacy and a stark shift in municipality stand on windpower (WP2); a contrasting case with second home planning arrangements (WP3); comparisons of legal frameworks and practices in Norway and Sweden (WP4); draws out general findings and lessons for academic and users (WP5); and, finally, has a dedicated focus on communication assisted by FNI's Head of Information. The project includes a particular emphasis on the user partners throughout. This enables the interdisciplinary research to generate knowledge that is highly relevant for the user partners and beyond, as well as contributing to the research frontier on licensing and planning, and the influence from the organisation of and changes in these on outcome legitimacy and land-use pressure. The combination of sound academic research, active involvement of strategic user partners, a timely and relevant project, and an interdisciplinary collaborative project will ensure significant impact.

Aktivitet:

KLIMAFORSK-Stort program klima