Tilbake til søkeresultatene

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Scaling up evidence based early-life nutrition interventions for community resilience and lifecourse health (Nutrition Now)

Alternativ tittel: Oppskalering av kunnskapsbaserte ernæringstiltak tidlig i livet for fremtidig helse (Matnyttig)

Tildelt: kr 15,9 mill.

Målet med prosjektet Matnyttig er å bedre kosthold og ernæringspraksis i de første 1000 dagene i livet. Dette gjøres ved å iverksette allerede evaluerte kostholdstiltak der folk lever og bor, i kommunene, sammen med kommunene. Et usunt kosthold er en av de viktigste årsakene til ikke-smittsomme sykdommer, og har betydelige negative samfunnsmessige konsekvenser. De siste 40 årene har forskning avdekket at grunnlaget for helsen vi har gjennom hele livet særlig bygges i tiden fra befruktning til to års alder. Ernæring er en spesielt viktig faktor. På tross av dette er det mangel på koordinerte tiltak for å bedre ernæring tidlig i livet. Det er fortsatt et gap mellom forskning og praksis ved at vellykkede intervensjoner ikke blir iverksatt som del av tjenestene, og dermed ikke bidrar til å bedre folkehelsen. Vårt forskningssenter har tidligere utviklet flere digitale tiltak for å bedre kostholdet i tidlige faser av livet, rettet mot gravide, foreldre/foresatte i spedbarn- og småbarnsfasen og ansatte på helsestasjonen og i barnehager. Tiltakene er evaluert og har vist lovende resultater. I dette prosjektet skal de skaleres opp til å iverksettes på kommune- og fylkesnivå. Vel vitende om at tiltak kan tape effekt når de oppskaleres, skal dette skje i tett samarbeid med målgruppen for å kunne skreddersys til målgruppens behov. Vi har et særlig fokus på at tiltaket skal gagne sårbare grupper. I første fase av prosjektet iverksettes tiltakene i Arendal kommune og effekten skal sammenlignes med en kontrollkommune. I siste fase skal tiltakene oppskaleres og iverksettes i hele Agder. Et viktig spørsmål er om tiltakene har større effekt samlet enn hver for seg. Matnyttig adresserer nettopp dette ved å samle tiltak for å fremme gode kostholdsvaner tidlig i livet, ved helsestasjonen og i barnehagene og evaluere samfunnsøkonomiske gevinster ved koordinert innsats. For å forebygge NCD må man starte tidlig. Det er viktig med tiltak nå.

Poor diet quality is a leading cause for the global epidemic of non-communicable diseases (NCD), resulting in large disease-related negative impacts well beyond the health sector. The understanding of how life-long health is rooted in conditions early in life has developed enormously over the past 40 years, and it has become clear that early-life nutrition strongly influences health throughout life. Still, there is a critical lack of public health action and response to these insights. In Nutrition Now, we will address NCD prevention through investments in dietary care in the first 1000 days of life. The project acts on the existing evidence-to-practice gap; that successful interventions are not being implemented at scale for the benefit of population health and community resilience. We have previously developed several e-learning interventions targeting nutrition, evaluated in controlled settings, showing promising results. They address diet during pregnancy, infancy, and toddlerhood, and includes kindergarten educational tools. Now, we will scale up and implement the interventions in a community setting tailored to context and users’ needs, especially those from less advantaged groups. The effectiveness will be assessed in one municipality vs control before moving on to a fully scaled-up program at county-level. This interdisciplinary project brings together experts with extensive experience in designing, implementing, and assessing scalable interventions in a variety of contexts. We will advance the field by investigating potential cumulative health effects of a lifecourse intervention approach, and implement multiple, low-cost, equitable, evidence-based e-learning resources at scale. The project harnesses an untapped potential for improving nutrition in early life through improved dietary guidance in primary health care and better feeding practices in kindergartens. Time is not on our side for reducing the NCD burden; we need to act to improve nutrition now.

Budsjettformål:

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet