Tilbake til søkeresultatene

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Pathways to Active Citizenship

Alternativ tittel: Veier til medborgerskap

Tildelt: kr 10,4 mill.

Prosjektet PACT (Pathways to Active Citizenship) ser på ulike grupper av personer med flyktningbakgrunn som nylig har fått oppholdstillatelse i Norge, og deres vei inn på viktige samfunnsarenaer som arbeidsliv, skole og frivillighet. Målet med PACT er å forbedre tjenester i offentlig og frivillig sektor som hjelper den enkelte til å finne sin plass som en aktiv medborger i det norske samfunnet. Prosjektet består av flere såkalte «arbeidspakker» som skal undersøke hvert sitt tema. Den første arbeidspakken ser på enslige mindreårige flyktninger og deres livskvalitet og motstandsdyktighet, overgang mellom ungdomstid og ung voksen, og oppfølgingen de får av barnevernstjenesten for enslige mindreårige flyktninger. Samarbeidspartnere her er Barnevernstjenesten for enslige mindreårige flyktninger i Bergen, Stavanger og Drammen kommuner. Den andre arbeidspakken er en oppfølgingsstudie av en tidligere studie, som undersøkte om tiltaket Individuell Jobbstøtte (IPS) var mer effektivt enn vanlig oppfølging blant flyktninger i Introduksjonsprogrammet i Bergen. Vil vi finne forskjeller etter fem år mellom de som mottok IPS og de som mottok vanlig oppfølging? Samarbeidspartnere er NAV Vestland og Introduksjonssenteret for Flyktninger i Bergen. Den siste arbeidspakken i PACT ser på hvordan arbeidstrening i Den Norske Turistforening (DNT) kan utformes på en måte som gir både deltakere fra Flyktningseksjonen og organisasjonen selv best utbytte. I siste del av prosjektet vil programmet testes ut i et annet DNT lokallag. Samarbeidspartnere her er DNT Stavanger og Flyktningseksjonen i Stavanger. En sentral ambisjon ved PACT er at kunnskapen som kommer frem i prosjektet skal være anvendbar for praksisfeltet og på politisk nivå, og synliggjøre utviklingsmuligheter og prioriteringer som legger til rette for aktivt medborgerskap.

PACT commits itself to the task of exploring how newly settled refugees navigate within the active citizenship dimensions in the arenas of work, education/qualification, and the voluntary sector. The refugees' own experience, as well the role of services to facilitate desired processes, are the main pillars of the project. PACT consists of three work packages: WP1 focuses on unaccompanied refugee minors, and uses existing registry data, comparative analysis, questionnaire data, and longitudinal qualitative methods to investigate quality of life and educational and working life trajectories among unaccompanied refugee minors. WP2 uses existing registry data to examine the long-term effects of a work rehabilitation intervention for refugees in the introduction program in Bergen, and to identify possible sequential patterns in the study population’s labor market attachment. WP3 uses a mixed methods evaluative trailing research design to construct a program theory for a work-training program for refugees in a voluntary sector organization, and to standardize the program so it can be implemented on a larger scale. Towards the end of the project period, collaborators will work together to synthesize results into a coherent message, and translate the results into their daily practices.

Budsjettformål:

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon