Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

Norwegian in-situ Rock Stress for Sustainable Development of Hydroelectric Power

Alternativ tittel: Norsk in-situ Bergspenning for bærekraftig utvikling av vannkraft

Tildelt: kr 13,7 mill.

Prosjektnummer:

320654

Prosjektperiode:

2021 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Norsk vannkraftteknologi har et verdensomspennende renommé som kostnadseffektivitet, miljømessig bærekraftig og et bevist design- og konstruksjonskonsept. Noen spesielle trekk ved norske vannkraft er utslag under vann, uforede trykktunneler, luftputekamre, og bred anvendelse av anlegg under jord. En viktig del av dette designkonseptet er bruken av in-situ bergspenninger for å forhindre hydrauliske brudd, med minimalt bruk av stålfôring. Forståelse av og innhenting av nøyaktig informasjon om in situ bergspenninger er av avgjørende betydning. Anvendelige metoder for å identifisere bergspenninger er analytisk, empirisk, numerisk og faktiskemålinger. I analytiske metoder beregnes vertikalspenningen basert på egenvekt og tyngdekraft. Horisontalspenning estimeres basert på vertikalspenningen og tverrkontraksjonstallet. Empiriske metoder er "tommelfingerregel" og ligninger foreslått av forskjellige forfattere med det formål å estimere minimum bergspenning for å forhindre hydraulisk brudd i uforede trykktunneler og-sjakter. Til tross for omfattende undersøkelser / evalueringer av bergspenning har det likevel oppstått hydrauliske brudd i noen vannkraftprosjekt, som har forårsaket ulike typer skade på tunnelsystemet med til dels alvorlige konsekvenser for omgivelsene. For å forbedre situasjonen, tar NoRSTRESS sikte på: 1. Forbedre kunnskapen om bergspenning in situ som regional spenning (dyp spenning), og som lokale spenningsvariasjoner (grunne spenninger) som følger av lokale geologiske, topografiske og geo-tektoniske trekk. 2. Identifisere responsen i bergmassen ved spenningsrelatert instabilitet langs vannveissystemet som følge av hyppige trykk- og avlastninger. 3. Etablere bergspenningsdatabase for evaluering av bergspenningssituasjonen i vannkraftprosjekter og andre tunnelprosjekter under planlegging, bygging og drift. Maskinlæringsprosessen kan inkluderes for å etablere en "intelligent database" som kan utvides og forbedres med fremtidige data.

In summary, research in NoRSTRESS is aimed to fulfil the following three main objectives: 1. Improve the knowledge front on in-situ rock stress as a large picture of regional stress (deep stress), as well as local stress variations (shallow stress) due to local geological, topographical, and geo-tectonic features. 2. Research the behaviour of the rock mass to stress related instability along the waterway system under the condition of frequent cycles of load/unload scenarios that is being emerged and will be the operation scenario in the days to come due to different renewable sources of energy in the grid and its relationship with the in-situ stress. Through research, the Norwegian unlined tunnel solution for developing HEP projects is strengthening in Norway as well as internationally. 3. Establish rock stress database for the successful evaluation of in-situ rock stress in HEP as well as other rock engineering projects during planning, construction and operation. Machine learning process can be included to form an "intelligent database" that can be extended and improved with future data.

Aktivitet:

ENERGIX-Stort program energi