Tilbake til søkeresultatene

KVINNEHELSE-Kvinners helse og kjønnsperspektiver

Women’s fertility – an essential component of health and well-being

Alternativ tittel: Kvinners fertilitet

Tildelt: kr 16,0 mill.

I løpet av de siste 50 årene har kvinner fått generelt bedre helse. I samme tidsperiode har imidlertid flere og flere kvinner søkt hjelp for å bli gravide. Redusert fruktbarhet og barnløshet henger sammen med en økt risiko for flere kroniske sykdommer og for tidlig død. Hvordan dette henger sammen er det ikke nok kunnskap om. Både biologiske og sosiale faktorer er sannsynligvis en del av forklaringene. Om man har hatt barn, ammet eller aldri vært gravid henger sammen med både biologi og livsstil, og også hvilken sosial støtte man har senere i livet. Alt dette påvirker kvinnes helse gjennom livsløpet. Det er viktig å forstå årsaker og konsekvenser av redusert fruktbarhet for å forstå helse, trivsel og sykdomsrisiko hos kvinner. Noen årsaker til redusert fruktbarhet er kjent, men mye er ukjent. I dette prosjektet har vi i det siste året planlagt og satt i gang undersøkelser av unge kvinner mellom 18 og 24 år. Undersøkelsene som nå er i gang danner grunnlag for at vi kan beskrive deres fertilitets-status. Disse kvinnene er deltagere i Den Norske Mor, Far og Barn-studien og har blitt fulgt siden fosterlivet. Vi jobber aktivt med å utvide rekrutteringen av den aktuelle gruppen for å sørge for deres deltakelse i studien. Fremover vil vi studere hvordan påvirkninger i fosterlivet og barndom henger sammen med fertilitetsstatus i ung voksen alder. Både gener og miljø vil bli undersøkt. Ved å inkludere data om mødrene til disse unge kvinnene vil prosjektet gi økt kunnskap om betydningen av faktorer som henger sammen med fruktbarhet gjennom kvinners livsløp. Siden kvinners helse henger sammen med fruktbarhet, graviditet og antall barn, vil det være viktig å øke kunnskap om disse sammenhengene.

During the past 50 years, the general health of women have increased. However, in the same time period, an increasing number of women seek treatment for infertility. Infertility, and childlessness, is associated with increased risk of early death and chronic disease. The mechanisms behind these associations are poorly understood. Both social and biological pathways are suggested. Underlying causes of subfertility may contribute to later disease risk. Not having been pregnant, breastfeeding or having children may directly affect the physiology, but also the lifestyle and social support of women, and thereby increase the risk of adverse health. Understanding the causes and consequences of infertility is important for understanding women’s health and well-being. Although some causes of female infertility are well known, others are not. In this project we will examine 800 young women ages 18-24 and describe their reproductive potential through clinical examinations. These women have been followed from fetal life through childhood in the Norwegian Mother, Father and Child study (MoBa). We will invstigate how fetal and childhood factors relate to reproductive status. Genetic, epigenetic and environmental factors risk factors will be studied as potential links between reproduction and chronic disesases. The mothers in MoBa will be up to age 70 during the study period. We will study how their fertility history and several measures of reduced fertility relate to chronic diseases in adulthood and older age. We will link MoBa to Norwegian health registries to identify chronic diseases during their adult life. The results from this study will increase knowledge on the importance of reproductive potential and ferility in women's health. Early detection of women with reduced reproductive potential may guide policy and advice to women. Given the established association between infertility and adverse health and well-being, the potential public-health benefits are significant.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

KVINNEHELSE-Kvinners helse og kjønnsperspektiver