Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

ZEVS: enabling Zero Emission passenger Vessel Services

Alternativ tittel: ZEVS: enabling Zero Emission passenger Vessel Services

Tildelt: kr 16,4 mill.

Regjeringens Klimaplan for 2021-2030 ønsker å innføre lav- og nullutslippskriterium i nye anbud for hurtigbåter - der det ligger til rette for det - innen 2025. Det er i dag et manglende kunnskapsgrunnlag om mulighetsrommet for slike transportløsninger og hvordan kravene bør utformes for å sikre kostnadseffektiv drift samt å begrense eventuelle ulemper for passasjerene. Forskningsprosjektet enabling Zero Emission passenger Vessel Services (ZEVS) søker å etablere det nødvendige kunnskapsgrunnlaget for å hjelpe myndighetene med å fatte velinformerte beslutninger i innfasingen av grønne båtsamband. ZEVS vil utarbeide en oversikt over tekniske muligheter og tiltakskostnader for nullutslipp for det enkelte samband, noe som vil hjelpe myndighetene med å kartlegge hvor nullutslippsløsninger er egnet og hvordan kostnader ved nullutslippskriterier fordeler seg mellom fylkene. Denne oversikten vil lages på bakgrunn av verktøyer for energi/utslippsberegning, kostnadsoptimering av infrastruktur og transporttilbudet og visualisering av resultatene som vil utvikles av prosjektet, og som vil gjøres åpent tilgjengelig. ZEVS vil også lage en håndbok for å hjelpe fylkeskommunene med å finne kostnadseffektive anbudsprosesser og forretningsmodeller for å begrense merkostnadene ved nullutslipp. ZEVS startet i februar 2021 og avsluttes ved utløpet av 2024. I alt 5 av 6 arbeidspakker er startet opp, og 2 masteroppgaver, 1 PhD og 1 midlertidig forskerstilling tilknyttet prosjektet er iverksatt. Prosjektet ledes av Transportøkonomisk institutt og er et samarbeid med Institutt for energiteknikk, Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet og KU Leuven (Belgia). Prosjektet omfatter 14 brukerpartnere fra offentlig sektor og industrien: Kommunal- og moderniseringsdepartementet; Kystverket; Sjøfartsdirektoratet; Miljødirektoratet; Viken, Rogaland, Møre og Romsdal og Nordland Fylkeskommune; Ruter; Skyss/Kringom; Brødrene Aa as; Statkraft energi as; SEAM as; og MHTech.

Passenger vessels are a common part of the coastal transport system, with around 100 services in Norway today. Despite the goal from the Norwegian government for fossil free public transport by 2025, all passenger vessels currently use marine gas oil. Coupled with low passenger numbers, this makes them one of the most emission intensive (as well as costliest) modes of public transport per passenger kilometre. While there is a growing literature on the diffusion of zero emission vehicles, corresponding maritime studies are more scarce and broadly comprise sectoral outlooks or concrete case studies. To address this research gap, ZEVS is an interdisciplinary project that will create new knowledge and expertise to support fossil free high-speed passenger vessel uptake and foster a more sustainable transport system. Key project outcomes are mapping of the technical and economic feasibility of zero emission passenger vessels that will be made available to policy makers and public bodies through an interactive toolbox, a suite of open-access models for feasibility evaluation and a roadmap of politically and business feasible solutions for successful implementation. These will be achieved via an innovative project design combining top-down and bottom-up analysis, iterative studies and case selection based on stratified sampling to understand the technical, economic, and political feasibility of these vessels at national level. The core team comprises of interdisciplinary experts with complementary competences from research institutes and academia, supported by user partners in central and regional government, public agencies, and the energy and ship-building industry. All aspects of ZEVS will make distinct contributions to state-of-the-art knowledge and scientific literature in the field. Since contracts in several counties with currently employed ferry operators expire in 2021-2024, this is an ideal time for the much needed competence that ZEVS will provide.

Aktivitet:

ENERGIX-Stort program energi