Tilbake til søkeresultatene

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Inclusion of Children and Youth in Organized Leisure in Local Communities in Norway (ICYVOL)

Alternativ tittel: Inkludering av barn og unge i organiserte fritidsaktiviteter i norske lokalsamfunn

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektet (ICYVOL) undersøker faktorene som utover individuelle og familieressurser genererer ulikheter knyttet til barn og unges deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter. Barn og unges deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter har positive effekter på deres psykososiale utvikling og livssjanser, samt bidrar til forebygging av helse og sosiale problemer. Barn og ungdoms deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter avtar imidlertid med alderen og varierer betydelig mellom sosioøkonomiske og etniske grupper. Undersøkelser av ulikheter utover individuelle og familieressurser innebærer å ta i betraktning aggregerte sosioøkonomiske faktorer på nabolagsnivå, aktivitetstilbudet fra lokale frivillige organisasjoner, samt effekten av nasjonale og lokale offentlige policyer. Med dette formålet undersøker prosjektet, for det første, effekten av nabolagsulikheter på barne- og unges deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter. For det andre undersøker prosjektet de organisatoriske barrierer og drivere for deltakelse på lokalt nivå. For det tredje studerer prosjektet effekten av nasjonale og lokale tiltak på deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter, og ser spesielt på den lokale implementeringen av "fritidskortet" ?en finansiell støtteordning som skal brukes til fritidsaktiviteter. Til slutt utarbeider prosjektet ? i samarbeid med prosjektpartnere (Oslo og Haugesund kommuner, Frivillighet Norge og LNU)?et diagnostikkverktøy som vil støtte under praktikernes lærings- og innovasjonskapasitet. For dette formålet bruker prosjektet surveys- og registerdata kombinert med kvalitative undersøkelser (basert på intervjuer og dokumentanalyser) på individs- og lokalsamfunnsnivåer. I tillegg anvender prosjektet et kvasi-eksperimentell design i sammenhengen med den nåværende implementeringen av fritidskortordningen. Hjemmesider: https://www.samfunnsforskning.no/prosjekter/ICYVOL/index.html

Empirical studies underscore the positive influence of structured leisure activities on children and young’s various developmental outcomes, including enhancement of quality of life, social networks and self-efficacy; civic engagement and future life chances and working life opportunities in adulthood; and prevention of social marginalization as well as mental health and problem behavior. Several studies have demonstrated a clear correlation between participation and levels of economic, social and cultural capital in the family. However, there is a lack of knowledge about mechanisms that lead to inequality in participation and how these evolve across time and contexts. Because most organized leisure activities take place in the local community of which youth reside, accounting for participation inequalities must include the local opportunity structures. ICYVOL, through an interactive research approach –where scholars and practitioners in the voluntary sector (LNU; Frivilighet Norge) and local authorities (Municipalities of Oslo and Haugesund)— as well as an innovative research design, will generate new data across levels and enable the study of cross-levels effects. The project will advance the fields of social inclusion, neighborhood effects, nonprofit organizations, and policy implementation with a novel research design to produce new knowledge about the mechanisms that enhance and hinder social inclusion of children and young in leisure activities. ICYVOL will investigate empirically: (i) How individual and family characteristics interact with community characteristics in explaining youth’ participation in organized leisure; (ii) How the structure of the organizational landscape and organizational strategies in different communities influence the inclusion of youth in organized leisure; and (iii) How national and local policies affect the inclusion of youth in organized leisure in different local communities.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon