Tilbake til søkeresultatene

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

LIMBO: Evaluating future AMR threats and developing strategies for Norwegian livestock farming

Alternativ tittel: LIMBO: En evaluering av antimikrobielle trusler og antimikrobielle strategier i norsk storfeproduksjon

Tildelt: kr 10,1 mill.

Antimikrobielle stoffer, som antibiotika, har revolusjonert moderne medisin. I dag brukes de til å behandle infeksjoner og til å redusere risikoen ved medisinske prosedyrer. Men økende antimikrobiell resistens (AMR) blant bakterier, virus, sopp og parasitter truer menneskers og dyrs helse og vår evne til å behandle livstruende infeksjoner. Tiltak mot AMR fra norske myndigheter og landbruksnæringen for å redusere antibiotikabruk i husdyrholdet har stort sett vært vellykket, men har ikke vært nok til å forhindre at AMR-bakterier har etablert seg i husdyrflokker på andre måter. Klimaendringer, endrede systemer for husdyrhold, folkevandringer og forflytning av dyr og andre varer globalt, pandemiske sjokk og avtagende økonomisk støtte til landbruket vil skape nye utfordringer for å minimere AMR i Norge. Hvordan kan norske landbruksmyndigheter og industri respondere på disse nye AMR-problemene? Hvordan kan endrede samfunnsmessige, økonomiske, miljømessige, politiske og kulturelle sammenhenger påvirke norsk landbruks evne til å svare på AMR-utfordringer? LIMBO-prosjektet søker å forstå implikasjonene av den usikre fremtidige utviklingen i fremveksten av nye AMR-utfordringer i norsk landbruk. Målet er å forstå hva den utviklingen de neste 10-30 årene kan bety for norsk husdyrhold, og å hjelpe norske myndigheter og interessenter i å utvikle AMR-styringsstrategier. Prosjektet vil: 1) Utvikle kunnskap om tidligere AMR-politikk i Norge og Europa. 2) Identifisere fremtidige drivere som kan bidra til å øke (eller redusere) dyresykdom og AMR-trusler. 3) Vurdere kapasiteten for tiltak for å redusere antibiotikabruk under ulike forhold. 4) Evaluere dyrehelse- og velferdsimplikasjonene og modellere de sosioøkonomiske konsekvensene av antibiotikareduksjon og tiltak mot AMR for husdyrhold. 5) Undersøke kritiske suksessfaktorer for å innføre ytterligere AMR-tiltak. 6) Utvikle retningslinjer for å informere strategier for ethvert fremtidig scenario for håndtering av AMR i husdyrhold.

The last 30 years have shown how quickly the picture of AMR in Norwegian agriculture can change. Antibiotic use fell 44% since 1995 but this has not been enough to prevent the establishment of AMR bacteria in livestock herds through other pathways. Clinically significant AMR bacteria were detected in swine and poultry in 2013 resulting in costly eradication measures to manage this threat. What might the next 30 years hold? Food-borne pathogens Salmonella and Campylobacter are becoming increasingly resistant to carbapenems, a last resort antibiotic. Climate change and environmental pollution will contribute to rising AMR and unleashing new pathogens. Whereas COVID-19 looks set to redefine the fiscal landscape in Norway, and globally, with unknown implications for agriculture markets and industry capacity to undertake new action on AMR. This illustrates how AMR presents a constant challenge, a struggle between changing biological, environmental, social, and economic systems, and the development of systems to prevent AMR. How can Norway best respond to these emergent AMR problems and others not yet anticipated? How might changing societal, economic, environmental, and political contexts impact on Norwegian agriculture and its ability to respond? The aim of LIMBO is to assist Norwegian authorities and stakeholders by anticipating and preparing for future AMR challenges. The project focuses on identifying and evaluating future risk drivers and developing plausible future scenarios to enable stakeholders to assess diverse future outcomes. These scenarios will facilitate long-term planning and strategy development. We evaluate these strategies through socio-economic modelling and survey methods to identify critical success factors for adoption. The outcome for society of the LIMBO project is that it will assist Norwegian authorities and stakeholders to prepare for future AMR challenges in the coming decades.

Budsjettformål:

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet