Tilbake til søkeresultatene

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

The balancing act: Biologically driven rapid-response automation of production conditions in recirculating aquaculture systems (RAS)

Alternativ tittel: Balansert sanntidskontroll av fisk, miljø og energi i resirkulerende akvakultursystemer (RAS)

Tildelt: kr 12,0 mill.

Hovedmålet med prosjektet RAS 4.0 er å forbedre fiskevelferd og effektivitet i resirkulerende akvakultursystemer (RAS). Det skal vi gjøre ved å måle vannkvalitet og fiskens biologiske respons og ytelse ved hjelp av avanserte sanntids-sensorer, og deretter bruke målingene til å optimalisere fôring, vannkvalitet og energiforbruk. En av de største barrierene for å nå dette målet er mangel på velfungerende sensorer som kan måle mange av de viktigste parameterne, både relatert til vannkvalitet og fiskens biologi og adferd. Det er et komplekst samspill mellom biologiske, kjemiske og fysiske mekanismer i RAS-anlegg, og disse mekanismene er ikke fullt ut forstått enda. En annen svakhet er mangel på modeller som beskriver de dynamiske sammenhengene mellom alle disse elementene. Ettersom de ikke er uavhengige av hverandre, er det nødvendig å modellere, optimere og kontrollere systemet som en helhet, istedenfor å se på en og en parameter om gangen. I innledende arbeid har vi satt i gang etablering av en digital infrastruktur for prosjektet som inkluderer ulike vannkvalitetssensorer, datastandarder, dataplattformer og integreringen av disse. Vi har evaluert kommersielt tilgjengelig infrastruktur for overvåking av relevante vannkvalitetsparametere og sensorer for undervannsbruk. Arbeidet med den digitale tvillingen for RAS har resultert i den første versjonen av en forenklet demo, som skal videreutvikles etter hvert som prosjektet skrider frem. RAS 4.0-prosjektet vil skape verdifull -kunnskap? som kommer både akvakultur- og teknologiselskaper til gode. Denne kunnskapen vil bidra til økt bærekraft ved å effektivisere RAS-produksjonen, sikre økt investering i miljøvennlig RAS-teknologi og redusere presset på økt produksjon i sjøanlegg. RAS 4.0 er et 4-årig prosjekt med Nofima som prosjekteier og NORCE, UiT Norges arktiske universitetet, Searis, CreateView, Krüger Kaldnes, OxyGuard og Lerøy Seafood group som partnere.

The world is searching for sustainable solutions to produce healthy food. Aquaculture has been tasked to meet this demand. Recirculating aquaculture systems (RAS) have many sustainability advantages over open sea cages e.g. no interaction with wild fish, reduced water use and collection of waste. However, the potential of RAS to alleviate the demand for healthy fish is hindered by reoccurring unpredictable production losses, high costs and operational risk. While digitalisation and automation are on the forefront of priorities to improve production efficiency and reduce the environmental impacts of aquaculture, no production system has the same potential to exploit these enabling technologies as RAS. New automated approaches, making use of sensors and control algorithms, are required to realise the sustainability potential of RAS. The RAS 4.0 project brings together a multidisciplinary team to produce balanced and bio-inspired control loops on the most critical operations, namely water quality, feeding efficiency and energy optimisation. These loops will be integrated into a digital twin that will focus on optimising RAS performance and will be validated during RAS operations. The project utilises the expertise of industry partners established technologies and expertise from sensor, data standards and integration. Together with leading research partners in RAS technology, fish physiology, behaviour, welfare, machine learning, data analytics, smart cameras and computer vision they will work to develop smart digital approaches that seamlessly connect and optimise the physical, digital, and biological world. The RAS 4.0 project will create highly valuable knowledge that can be used by aquaculture and industry suppliers working to maximise the sustainability of these operations. Realising RAS potential will reduce the pressure to increase production in the sea and secure increased investment in this important environmentally sustainable solution to fish production.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning