Tilbake til søkeresultatene

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

AI4citizens: Responsible AI for Citizen Safety in Future Smart Cities

Alternativ tittel: AI4citizens: Ansvarlig AI i fremtidens smarte byer

Tildelt: kr 25,3 mill.

Utviklingen innen kunstig intelligens (AI) har gjort det mulig å integrere smarte løsninger i teknologi som kan benyttes innen kriminalitetsforebygging og økt effektivitet. Men de nåværende teknologiske løsningene har fremdeles to viktige utfordringer: personvern og innbyggernes bekymring for potensielt misbruk av teknologien. AI4citizens har som mål å takle de samfunnsmessige og teknologiske utfordringene knyttet til overvåkingsteknologi ved å se på tre teknologiske forskningsområder samtidig som vi ser på etiske, samfunns- og personvernrelaterte spørsmål. Prosjektet vil bidra til å øke nøyaktigheten, potensialet og hastigheten i politietterforskning med videokilder fra offentlige områder og samtidig bidra til å takle de algoritmiske skjevhetene som AI-teknologien kan vise mot utsatte grupperinger av innbyggere, som f.eks. minoriteter. Og se på utfordringene i å formidle og forstå bekymringene som finnes mot smarte overvåkingsteknologier. AI4citizens tar for seg følgende fire områder for å se på hvordan bruk av ansvarlig AI kan eksistere i et samfunnssikkerhetsperspektiv: 1. Anonymisering av overvåkingsdata, vil undersøke hvordan anonymisering av personer i video kan gjøres ved hjelp av ansvarlig AI uten å redusere personvernet eller resultater. 2. Anonym hendelsesovervåking, vil se på hvordan ansvarlig AI kan benyttes til å automatisere både påvisning og identifisering av uvanlige hendelser i folkemengder og mulighetene for å forbedre dette med kontinuerlig læring. 3. Objektsøk i video, vil se på politiets utfordringer ved den store mengden manuelt arbeid som kreves for å se igjennom videoer etter bestemte objekter eller hendelser i forskjellige sammenhenger. 4. Samfunnsmessig effekt og etiske konsekvenser av anonymisert overvåking, vil undersøke effekten av ansvarlige AI-løsninger på sosiale ulikheter ved å se på hvordan forskjellige sosiale grupper oppfatter og veier fordeler og kostnader ved bruk av ansvarlig AI i forbedring av samfunnssikkerhet.

According to human rights standards and practice for the police that are put forward by the United Nations, police organisations shall serve four main objectives: (1) ensure compliance with democratically agreed laws; (2) prevent crimes; (3) respond to emergencies; and (4) provide supporting services to citizens. With the digitalisation of our society, on one hand, and on the other hand, the adoption of technologies to conduct sabotages, organised crimes, and terroristic attacks, police organisations are becoming depending on advanced technologies in order to deal with the amount and complexity of information that occurs during their day to day operations. Our research aims to study the appropriateness of using machine intelligence, also referred to as narrow artificial intelligence, in police operations to fulfill their mandate, and to foster human rights. Our interdisciplinary study comprises perspectives from the social and computing sciences, and works towards a balanced and responsible socio-technical approach in smart-city policing, where citizens can trust the police, and both co-create a safe and prosperous environment for everyone. The Nordic countries and Norway in particular have a long history of implementing organisations and policies for the benefit of mankind, i.e. with the founding of the UN in 1949. With our research we are miming to contribute to provide policies and technologies for using artificial intelligence in policing, to engage citizens and gain their trust in advanced technology support, and to minimize possibilities that machine intelligence is used to infringe fairness and freedom of citizens, and their human rights. The project brings together researchers in social and computing sciences, e.g. the United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute (UNICRI), NTNU, UiA, and BI. Project members also represent a wide range of citizens, and police, e.g. Oslo City Kommune, Nordic Edge Smart City Innovation, Oslo & Øst police.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Temaer og emner

Responsible Research & InnovationRRI MedvirkningInternasjonaliseringLTP2 Fagmiljøer og talenterLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP2 IKT og digital transformasjonFornyelse og innovasjon i offentlig sektorInnovasjonsprosjekter og prosjekter med forpliktende brukermedvirkningDigitalisering og bruk av IKTOffentlig sektorInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidDemokrati, makt og styringAnvendt forskningPortefølje Industri og tjenestenæringerLTP2 Fornyelse i offentlig sektorLTP2 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktLTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitetLTP2 Demokrati, styring og forvaltningLTP2 Samfunnssikkerhet og samhørighetFNs BærekraftsmålMål 9 Innovasjon og infrastrukturFNs BærekraftsmålMål 11 Bærekraftig byer og samfunnBransjer og næringerPortefølje Muliggjørende teknologierBransjer og næringerIKT-næringenIKT forskningsområdeDigitalisering og bruk av IKTLTP2 Innovasjon i stat og kommuneSamfunnssikkerhetIKT forskningsområdeKunstig intelligens, maskinlæring og dataanalysePolitikk- og forvaltningsområderDigitaliseringIKT forskningsområdeMenneske, samfunn og teknologiIKT forskningsområdeDigital sikkerhetResponsible Research & InnovationPolitikk- og forvaltningsområderJustis og rettsvesenPortefølje Naturvitenskap og teknologiPortefølje Demokrati, styring og fornyelseLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetFNs BærekraftsmålPolitikk- og forvaltningsområderFornyelse og innovasjon i offentlig sektorDigitalisering og bruk av IKTPrivat sektorFornyelse og innovasjon i offentlig sektorForskning for fornyelse av offentlig sektorLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneGrunnforskning