Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

HydroConnect - Impacts of connecting Norwegian hydropower to continental Europe and the UK

Alternativ tittel: HydroConnect - konsekvenser av sterkere tilknytning mellom norsk vannkraft og kontinentet

Tildelt: kr 11,6 mill.

Prosjektnummer:

320794

Prosjektperiode:

2021 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Samarbeidsland:

ndelen ikke-regulerbar kraft øker i Europa, og fram mot 2050 skal hele den Europeiske elektrisitetsforsyningen være fornybar. Norsk vannkraft har stor lagringskapasitet i ekisterende magasin som kan brukes til storskala balansering og energilagring i samvirke med kraftnettet på kontinentet og i Storbritannia. Dette prosjektet skal undersøke om norsk vannkraft kan spille en vesentlig rolle i kampen mot klimaendringer. Dette skal gjøres gjennom å analysere virkninger på CO2-utslipp i Europa, strømpriser i Norge og Europa, samt miljøforhold i norske magasin og vassdrag som følge av ulike scenarier for utvikling av kraftsystemet og mellomlandsforbindelser i 2030 og 2050. Prosjektet skal bruke moderne modellverktøy til konsistente analyser av energisystem, markeder og drift av kraftverk og reguleringsanlegg. Resultater skal kommuniseres bredt til vannkraftbransjen, myndigheter og allmennheten. Forskningspartnere i prosjektet er SINTEF Energi, NTNU, Fraunhofer Institute fra Tyskland og University of Trento fra Italia. Prosjektet finansieres av Norges Forskningsråd, Agder Energi, BKK, EnergiNorge, Hydro Energi, Lyse Produksjon og Sira-Kvina kraftselskap.

European countries are decarbonising their energy systems to meet climate targets. To achieve this, large amounts of wind and solar power generation are replacing fossil sources, drastically increasing the share of unregulated power production. Consequently, the need for storage and flexibility increases. Improved knowledge on how hydropower can be used to balance variable renewable energy sources (VRE) are needed. Based on the results from the HydroBalance project and power system scenarios from openENTRANCE, HydroConnect will evaluate the effects of the Norwegian hydropower system providing balancing services to the European power system at short (2030) and long (2050) time horizons with different scenarios of power system development. The project will analyse the effects of using Norwegian hydropower for large-scale balancing for continental Europe and the UK, answering important research questions: 1. How can Norwegian hydropower contribute to the decarbonisation of the European power system? 2. What are the consequences on the Norwegian power system of delivering balancing services to Europe? 3. What are the implications of participating in several markets on operations and income of hydropower plants? 4. What will be the impacts of future hydropower operations on environmental conditions in reservoirs? An important novelty of HydroConnect is the interdisciplinary approach, allowing for consistent analyses of weather, load, generation, operation of hydropower plants and reservoirs, hydrodynamic processes and environmental conditions in reservoirs. Through linking several models, the analyses will stretch from a European level down to specific catchments and single reservoirs in the hydro system. The project will provide novel insights to economic and environmental impacts of hydropower operations in Norwegian reservoirs by using state-of-the-art models in scenario analyses of economic consequences, CO2-emissions and for environmental impacts in reservoirs.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi