Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

Sustainable Eaters - Consumers in a sustainable Norwegian food system

Alternativ tittel: Sustainable Eaters - Forbrukere i et bærekraftig norsk matsystem

Tildelt: kr 30,0 mill.

Hele verdikjeden for mat må revurderes, inkludert effektivisering av ressursbruk, reduksjon av matsvinn og tilpasning av kosthold. Rapporter som ‘Klimakur 2030’ har pekt på spesifikke tiltak rettet mot forbruker for å møte disse utfordringene. Vi kommer derfor ikke utenom; forbrukerne må bidra i omstillingen til en mer bærekraftig fremtid. Sustainable Eaters tar utgangspunkt i mangfoldet av forbrukerprofiler, i samspill med flere av dagens industrielle og samfunnsmessige utfordringer i Norge når det gjelder jordbruk, bioressurser og miljø. Gjennom fem arbeidspakker og eksempelstudier vil prosjektet gi økt forståelse for og forsterke forbrukernes bidrag til et bærekraftig, norsk matsystem. Målet er blant annet å kartlegge hvordan forbrukeratferd påvirker andre ledd i verdikjeden. Matsystemet for nettbasert dagligvarehandel er et av eksempelstudiene prosjektet vil ta for seg. Prosjektet omfatter flere områder der forbrukernes valg og atferd har betydning for verdikjeden for mat. Sammen skal prosjektdeltagerne utvikle strategier for redusert matsvinn, redusert bruk av plastmateriale i matemballasje, og bedre resirkulering. Folkehelsen er også et viktig aspekt. Vi vil blant annet gjøre testforsøk med sunnere måltider på folkehøgskoler, og undersøke effekten av helse- og klimamerking på forbrukervalg av matvarer. Videre skal prosjektet utvikle og validere undervisningsmateriell i skolen om bærekraftige samfunn, samt utprøve en ny modell for redistribusjon av overskuddsmat fra dagligvarehandel til skolesektoren. Samlet sett vil dette forskningsprosjektet øke norsk konkurransedyktighet på flere områder ved hjelp av innovative industrielle løsninger for både emballasje, holdbarhet og merking av matvarer, nye læringsmidler til skolene og nye strategier for reduksjon av matsvinn. Resultatene i prosjektet vil gi grunnlag for nye politiske anbefalinger.

There is no way around it: consumers must contribute to the shift toward a sustainable future. Slow progress towards the Sustainable Development Goals combined with high ambitions to reach the Paris-agreement, require that we re-think our food systems at multiple levels.?There is a particular need to change food-related behavior as the food system is characterized by high emissions, and, at the same time, impacts public health, trade and industry, and the environment in various ways. Sustainable Eaters contributes with sound scientific advancements and pioneering innovations in the industry and public sectors to support a more sustainable food system in interaction with the consumer. By placing the consumer in the center of the research, the objective is met by increasing our understanding of individuality in consumer behavior for food choices (WP1), studying the impact of behavioural change on the Norwegian value chain (WP2), and guiding consumers through knowledge and awareness (WP3) and technical solutions (WP4). Timely and pertinent case studies align with the research carried out in the WPs, and showcase specific possibilities and barriers towards a more sustainable food system. Using a wide range of quantitative and qualitative methods, experiments, and communication techniques, the project will develop comprehensible strategies to reduce food waste and plastic materials, and to increase awareness on the sensibility of food choices for health, climate, and the segments of the food value chain. Sustainable Eaters convenes 8 academic institutions in 5 countries and 18 user partners ranging from food industry businesses and NGOs to public authorities, in addition to an international advisory board, leading to a strong and multidisciplinary partnership.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

BIONÆR-Bionæringsprogram