Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

Radically new p-n heterojunction concept for novel photovoltaic, photocatalytic, and electrochemical energy conversion

Alternativ tittel: Radikalt nye konsepter innen p-n heterokontakter for fotovoltaisk fotokatalytisk og elektrokjemisk energikonvertering

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektnummer:

320805

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2021 - 2022

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Tradisjonelt lages halvlederkomponenter som dioder, transistorer, LED og solceller med fysiske, såkalte “top-down” metoder. RADICON går helt nye veier basert på likevektkjemi for å lage dem “bottom-up”. Med dette kan man i prinsippet oppnå bedre stabilitet, billigere produksjon, og ny funksjonalitet. Men det trengs nye materialer og fabrikasjonsmetoder for demonstrasjon av at prinsippet fungerer. Det er dette RADICON skal gjøre i første fase, med fokus på energikonvertering mellom lys og elektrisitet i solceller og LED, samt integrasjon med kjemiske prosesser som luft- og vannrensing og nye typer brenselceller. Dersom prinsippet kan demonstreres i første fase vil prosjektet i andre fase rette seg mot effektivisering og ny funksjonalitet i forhold til dagens teknologier. Prosjektet kan danne grunnlag for ny halvlederindustri og ha betydning for flere av FNs bærekraftsmål knyttet til energi, klima, miljø og helse. Prosjektet er et samarbeid mellom Kjemisk Institutt og Fysisk Institutt ved Universitetet i Oslo innenfor Senter for materialvitenskap og nanoteknologi (SMN). Det går over 1+2 år, rekrutterer 2 forskere, og integrerer 3 mastergradsprosjekter.

RADICON applies chemical thermodynamics to semiconductor physics to discover novel bottom-up and fabrication routes for p-n-heterojunctions. This leads in consequence to a range of ground-breaking innovations within energy conversion, here optoelectronics, photocatalysis, and electrochemistry. The project explores the theory, properties, fabrication, and applications by a range of methodologies from ab initio calculations and semiconductor physics via atomic resolution microscopy and spectroscopy to in situ electrical and electrochemical characterisation, utilising UiO's state of the art laboratories in semiconductor physics and solid-state electrochemistry as well as national infrastructures. The project runs through to early demonstration in a phase 1 pre-project, and a deeper study and optimisation for efficiency in a main phase 2. Various routes for further research and exploitation are planned for the different directions of applications, pending positive results, IPR, and publication. The project is a collaboration between Department of Chemistry and Department of Physics at University of Oslo within the Centre for Materials Science and Nanotechnology (SMN). It runs for 1+2 years, recruits and trains 2 researchers, and integrates 3 MSc projects.

Aktivitet:

ENERGIX-Stort program energi