Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

Sustainable growth of the Norwegian Horticulture Food System

Alternativ tittel: Økt verdiskaping i norsk grøntnæring

Tildelt: kr 19,2 mill.

I 2018 stod grøntsektoren for 17% av totale produksjonsverdien i primærproduksjonen i norsk jordbruk. Grøntnæringen kjennetegnes av intensiv produksjon med høy verdiskaping per arealenhet og gir grunnlag for en variert industri. Interessen for sunt kosthold, kortreist mat og bærekraftig matproduksjon er i sterk utvikling blant forbrukerne. Frukt, bær og grønnsaker har lenge inngått i myndighetenes anbefalinger for et sunt kosthold, nasjonalt og internasjonalt. Til tross for dette er grøntnæringen i en krevende konkurransesituasjon. I jordbruksoppgjøret 2019 ble det enighet om å etablere en særskilt satsning på grøntsektoren med mål om å øke norskandelen. Dette ble fulgt opp i 2020 med rapporten «Grøntsektoren mot 2035» som fastslår en vekstambisjon for norskandelen på 50% økning innen 2035. Dette er bakgrunnen for GreenRoad, der hovedmålet med prosjektet er å utvikle ny kunnskap og nye løsninger for å utvikle en bærekraftig og konkurransedyktig norsk grønt-sektor og identifisere hindringer for vekst. Potensialet som ligger i både det naturgitte og ikke-naturgitte ressursgrunnlaget, rammebetingelser og markedsmuligheter skal analyseres og dokumenteres. Bærekraftsindikatorer vil utvikles i samarbeid med næringsaktører og benyttes som grunnlag for videre utvikling. Produksjonssystemer for frukt og grønnsaker, både på friland og i veksthus, skal forbedres og utvikles og ny teknologi vil være i fokus. Verdikjeder, markedsstrukturer og forbrukerpreferanser vil også bli studert. Siste del av prosjektet skal identifisere nødvendige endringer for vekst i en bærekraftig næring. Ni testkommuner har blitt valgt for kartlegging; Tromsø, Narvik, Frosta, Ringebu, Stange, Lier, Larvik, Hå og Grimstad. Kulturene som er valgt for kartlegging er gulrot, bønner (aspargesbønner) og salat. For alle disse tre kulturene finnes det kart som viser potensial for grønnsaksdyrking. I tillegg er det vidt forskjellige kulturer; rotvekst, proteinvekst og bladvekst og alle har potensiale for økt produksjon. Arbeidet med å kartlegge egenskaper ved to nye eplesorter i felt hos Gartnerhallen produsenter er i gang.Prosjektet eies av Norsk Institutt for Bioøkonomi. Norske FoU partnere er NORSUS, Nofima, Meteorologisk Institutt, NMBU, BI og NLR. Internasjonale FoU partnere: Univ of Reading, England; RISE, Sverige; WUR, Nederland; LUKE, Finland. Næringspartnere i prosjektet: Bama Gruppen AS, Gartnerhallen AS, Felleskjøpet AS, Strand Unikorn AS, Opplysningskontoret for Frukt og Grønt, Matmerk

The main aim of GreenRoad is to deliver knowledge and solutions for increased value creation and sustainability in the horticultural food system in Norway. The project will define and prioritize areas and regions suitable for production of selected horticultural crops, assessing environmental, climatic, topographic, economic, social, legal and political constraints and opportunities for increased horticultural production, also in new regions (WP1). The environmental, economic and social sustainability of different strategies for increased horticultural production will be assessed, and new assessment methodologies developed (WP2). GreenRoad will also generate new biological and technical knowledge on methods for increased, improved, sustainable production of high quality horticultural products, taking into account provision of ecosystem services (biodiversity and pollinating activities), circularity of organic resources and the use of waste heat (WP3). The project will assess sustainable value creation barriers and opportunities at all stages in the supply chain, with a focus on seasonal labour supply, retail market structure and labelling strategies, and with Finland as a contrasting case. Business and policy measures to increase consumption of fruits and vegetables will be identified (WP4). Partners and stakeholders will be involved throughout the project in focus groups and other forms of participatory research, and their feedback will contribute to develop innovation platforms and pathways towards GS35 (WP5). A case study on apples binds the different WPs together with a “farm to fork” perspective. The project involves a variety of different disciplines (biology, geography, economy, sociology…) who will collaborate in different WPs. There is a strong involvement of business and national and international research partners.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

BIONÆR-Bionæringsprogram