Tilbake til søkeresultatene

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Navigating the threat of azole resistance development in human, plant and animal pathogens in Norway

Alternativ tittel: Utvikling av azolresistens hos patogener hos mennesker, planter og dyr i Norge – hvordan forholder vi oss til denne trusselen?

Tildelt: kr 10,2 mill.

Soppinfeksjoner truer daglig helsen til mennesker, dyr og planter, og azoler er den desidert mest effektive gruppen av medikamenter for å håndtere soppinfeksjoner. Azolresistens vil ikke bare ha betydning for menneskers og dyrs helse, men også for matvareproduksjon over hele verden. Oppmerksomheten rundt soppresistens er ganske ny, men økende. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) har tre sopper på sin liste over mikroorganismer som utgjør de største truslene mot folkehelsa, blant dem er resistente Aspergillus fumigatus. Det er rapportert at soppinfeksjoner forårsaker økt dødelighet hos pasienter med alvorlig influensa og COVID-19-infeksjon. Navazole er et initiativ for å etablere metoder, nettverk og rutiner for diagnostikk og overvåking av azolresistens. Konsortiet er internasjonalt og tverrfaglig, og består av forskningsmiljøer, offentlige myndigheter, industri og organisasjoner. De overordnede målene er å undersøke hvordan sopp utvikler resistens mot azoler, forstå drivkreftene for resistensutvikling og å identifisere norske forhold der risikoen for resistensutvikling er spesielt høy. Navazole vil bidra til et globalt initiativ for å revidere retningslinjene for bruk av azoler i terapi og landbruk, gjennom å ta hensyn til det komplekse bildet av azolresistens, folke- og dyrehelse og bærekraftig matproduksjon. Navazole svarer på følgende av FNs bærekraftsmål 2 (utrydde sult), 3 (god helse og livskvalitet) og 12 (ansvarlig forbruk og produksjon).

Fungal infections threaten daily the health of humans, animals and plants alike. Opportunistic fungi such as Aspergillus fumigatus kill more than 1.5 million people annually (equivalent to tuberculosis or malaria deaths). The sole most efficient antifungal group to manage fungal pathogens is the azoles. The widespread use of azoles (app. 300 million kg p.a.) is, however, causing a selection pressure, driving development of fungal resistance to azoles, thereby compromising the effectiveness of azoles used to treat and prevent fungal diseases in humans, animals, food production and horticulture. We have azole resistant fungal isolates of A. fumigatus and plant pathogens such as Zymoseptoria tritici and Parastagonospora nodorum in Norway, but we don’t know the prevalence and spread, the type of resistance or the origin/hotspots of the resistance mutations. The global community has a strong focus on antimicrobial resistance (AMR), but almost solely from the bacterial perspective. The Navazole project focuses on a neglected part of the One Health AMR resistance development, namely fungicide resistance, and addresses both mechanisms of AMR and strategies to prevent AMR. The project will collect and study azole resistant strains of A. fumigatus, Z. tritici and P. nodorum from a wide range of sources through an interdisciplinary examination of resistance and genetic variation. The Navazole project will establish methods, networks and routines for diagnostics and surveillance of azole resistance in Norway. By including in Navazole the Norwegian Food Safety Authority, regulating use of pesticides, and the Norwegian Cancer Society (Kreftforeningen), representing the patients most severely affected by a potential discontinuation of therapeutic azoles, the project aims for both national and international dissemination of the project results, with the intention of spurring a global initiative regulating azoles, while securing their future use.

Budsjettformål:

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet