Tilbake til søkeresultatene

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Technology for effective and sustainable resource control.

Alternativ tittel: Teknologi for effektiv og bærekraftig ressurskontroll.

Tildelt: kr 10,8 mill.

Prosjektet R-Control vil utvikle generiske metoder og teknologier som gjør det mulig å estimere fangstsammensetningen som ankommer fiskefartøyet, og som kan brukes på flere fiskerier. Fangstsammensetningen fra hver fiskeinnsats vil automatisk bli analysert med hensyn til artssammensetning og størrelsesammensetning av hver art når det gjelder lengde og vekt. Fangstinformasjonen vil automatisk bli koblet til tid og sted for hver fiskeinnsats, utstyr som brukes, og andre parametere angående fiskeprosessen.

The main hypothesis of this project is that the implementation of automatic catch registration systems in commercial fishery can lead to a more effective resource control, precise resource management at lower costs while simultaneously providing decision support for fishers and managers leading to increased compliance with regulations. The project will develop generic methods and technologies that enable estimating the catch composition arriving on the fishing vessel, applicable to multiple fisheries. The catch composition from each fishing effort will automatically be analyzed regarding species composition and size composition of each species in terms of length and weight. The capture information will automatically be linked to the time and location of each fishing effort, gear used, and other parameters regarding the fishing process. This will lead to a full-documented fishery that will: • Enable automatic check for compliance with regulations regarding species and size compositions of catch and bycatch. • Enable certification to consumers on sustainability of the fishing process. • Provide decision support for the fishers in between fishing efforts. • Enable information for real-time decisions regarding potential area closures to maintain sustainability. • Provide data for stock assessments directly from the commercial fishing activity.

Budsjettformål:

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø