Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Multidisciplinary approach for spray icing modelling and decision support in the Norwegian maritime sector

Alternativ tittel: Multidisiplinær tilnærming for sjøsprøytisingmodellering og bestemmelsesstøtte innenfor den norske maritime sektoren

Tildelt: kr 13,0 mill.

Sjøsprøytising er en stor utfordring for maritime operasjoner i Arktiske havområder. Å forstå dette fenomenet er viktig i slike områder siden det utgjør en sikkerhetsrisiko og risiko for operasjoner for en stor rekke maritime aktiviteter slik som fiskeri, fiskeoppdrett, skipstransport, havvindmøller, oljeutslipprensing, m.m. Dette prosjektet fokuserer både på sjøsprøytisingmodellering og simulering i tillegg til risikoinformert beslutningsstøtte. Dette mangesidige og multidisiplinære forskningsprosjektet skaffer til veie en ny tilnærming for å viderebringe dagens kunnskap rundt sjøsprøytising, for å hjelpe til med å utvikle et helhetlig perspektiv for å forstå og møte aktører som har utfordringer knyttet til sjøsprøytising. For å oppnå dette, vil prosjektet i første omgang modifisere og videreutvikle eksisterende modeller for prediksjon av isinghendelser, isingrate og -alvorlighet, og dermed utvikle et probabilistisk rammeverk for langsiktig prognose av sjøsprøytisingklimatologi. Tabletop-øvelse vil utføres for å simulere ulike scenarier relatert til sjøsprøytising, hvor deltakerne vil kunne bruke forskjellig ising-relatert data til å gjøre informerte beslutninger. Vi vil samle inn målinger av sjøsprøyt, meteorologiske og atmosfæriske variabler, for å undersøke om det er mulig å utvikle empiriske modeller for sprayflux basert på disse. Vi vil samle inn dette gjennom grasrotforskning, hvor for eksempel fartøy og havinstallasjoner samler inn relevante parametere og informasjon om isinghendelser. Vi vil også utvikle en interaktiv platform for å crowdsource feltobservasjoner og kommunisere risikovurderinger tilknyttet sjøsprøytising. Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd, via MAROFF-programmet, fra 2021 til 2025, og utføres i samarbeid mellom UiT (prosjekteier), SINTEF Nord AS, Meteorologisk Institutt, Kystverket, og Hermes AS.

Sea spray icing is a unique issue to marine operations in the Arctic offshore water and in cold water. Understanding this phenomenon is important in such regions as it imposes limitations and contributes to increased risk in a wide range of marine sectors including, fishing, fish farms, offshore wind farms, tourism, oil and gas, and shipping. Beyond operational risks, spray icing poses safety hazards for the crew and the vessel stability. By developing models and simulation frameworks for prediction of spray-icing evens, this project helps decision-makers in technology and social science-related fields in the Norwegian maritime sector be equipped with better tools that support spray icing-related decision-making, risk perception, and operational safety, particularly due to operator error and interaction failure. The information and products developed in this project will help to also support the design and operation of anti-/de-icing measures as well as potentially reduce energy consumption and CO2 emissions from such measures. Moreover, we will develop a platform as part of this project to share data and information with a variety of end users about icing events. Importantly, we will collect and integrate end user feedback to co-produce this platform. This end user feedback will also ultimately improve the spray icing models and decision support models developed in this project. A feedback loop with end users is established over the course of the project via three separate workshops where end user, marine industry, and research community representatives will discuss various elements of our developed models and frameworks. This process of knowledge creation, knowledge exchange, and building competence concerning spray icing in the Arctic will consequently help to create an information landscape that supports holistic and informed decision-making in spray icing emergency contexts.

Budsjettformål:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2