Tilbake til søkeresultatene

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

FUGLAN VEIT - safeguarding diversity in times of climate change and biodiversity loss

Alternativ tittel: FUGLAN VEIT - å sikre kultur og naturmangfold i tider med klimaendringer og tap av biodiversitet

Tildelt: kr 12,8 mill.

FUGLAN VEIT ønsker å skape ny kunnskap og oppmerksomhet om sjøfugl som del av kystkulturen og å forbedre hekkesituasjonen for truede sjøfugler som søker beskyttelse fra menneskene i hekketiden. Sjøfuglbestandene er under alarmerende press, og prosjektdeltakerne ser behov for nye allianser i forvaltning og omsorg for truede sjøfugler i en tid med store klima og miljøendringer. Fokus er på to sirkumpolare arter, ærfugl (Somateria mollissima), og krykkje (Rissa tridactyla). Mens ærfuglen gjennom århundrer har søkt menneskelig beskyttelse I hekkeperioden (Sundsvold 2015), har krykkja ganske nylig blitt en «urban bråkebøtte» som invaderer byrommet med skitt og forstyrrende adferd (Reiertsen, 2019-2020). Gjennom å anlegge en mer-enn-menneskelig tilnærming, vil prosjektet undersøke potensialet for nye allianser i samarbeid mellom forskere, lokale kunnskapsaktører og sjøfugler (WP1), undersøke det stedsskapende potensial i menneske-fugl relasjoner (WP2) og gi nye bidrag til forvaltning (WP3). FUGLAN VEIT (2021-2025) ledes av UiT, Norges arktiske universitet, i samarbeid med Sámi Allaskuvla og NINA, samt tre lokale partnere, Vega, Vardø og Porsanger. I prosjektet er det lagt opp til to typer partneraktiviteter, 1) med fokus på lokal sjøfuglkunnskap (arkiv-workshopene) 2) med fokus på fuglenes hekkebehov (hekke-workshopene). I samarbeid med kunstneriske aktører vil partnerne bidra til formidling fra aktivitetene i prosjektet rettet mot egne utfordringer og behov. I Vardø skal det bygges et krykkjehotell, Vega vil bruke prosjektet til et internasjonalt symposium «Sound of Silence» Bodø 2024, og en antologi om menneske-fugl historier planlegges. Arkivverkstedene bygger på et eksisterende arkiv ved Tromsø Universitetsmuseum, Sjøfuglprosjektet fra 1970 tallet (Bratrein NA188/11.1-11.11). Arkivet er blitt katalogisert og regionale arbeidsgrupper (Vega & Vardø) er opprettet for å tilgjengeliggjøre arkivmaterialet (tekst, lyd og bilder) i lokale utstillinger og verksteder hos partnerne. Kunstnere er sentrale aktører for å tilgjengeliggjøre arkivmaterialet lokalt og for nye målgrupper også barn og unge. Verkstedene i Vega og Vardø vil finne sted våren 2022. Gjennom året har FUGLAN VEIT arrangert en webinarrekke for prosjektgruppa om mer-enn-menneskelige tilnærminger og fellesskapende metoder. Samarbeidsavtaler med internasjonale ressurspersoner er etablert (Durham & Newfoundland). Doktorgradsstipendiat er ansatt med oppstart fra 010122. Doktorgradsprosjektet vil undersøke muligheter og begrensinger for en framtidig sameksistens mellom sjøfugler og mennesker, knyttet til den pågående invasjonen av rød-listede krykkjer i Tromsø by.

FUGLAN VEIT addresses the need for collaborative and multidisciplinary alliances for management and care for endangered seabird species that seek protection from humans during the nesting season. The project will apply a more-than-human approach to seabird management, and will focus on two circumpolar species, the common eider (Somateria mollissima), and black legged kittiwakes (Rissa tridactyla). While the eider for centuries has sought human protection in the nesting period and constitutes a unique example of sustainable use and inter-species collaboration (Sundsvold, 2015), the kittiwake has recently become urbanized, intruding city life with its messiness and noisy behaviour (Reiertsen, 2019-2020). By juxtaposing between these two species, the project will provide new knowledge on management as well as on the placemaking potentials of inter-species relations. By this, the project will contribute to address needed green societal transitions for management of critically endangered seabirds. Through multidisciplinary and partner collaboration the project will contribute to new perspectives on conservation, placemaking and management that recognizes diversity as a necessary part in communicating knowledge, and how this diversity may be put to work for mitigating climate-related environmental and societal challenges through concrete and practical collaboration.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling